Omgevingsvisie

Waar willen we naartoe als het om onze fysieke leefomgeving gaat. Dát staat straks in onze Omgevingsvisie. Dan hebben we het niet alleen over ontwikkelingen in de openbare ruimte. Er zijn ook raakvlakken met andere thema’s, zoals veiligheid en gezondheid.

Er komt één Omgevingsvisie voor de hele gemeente Steenwijkerland. Een eerste versie (pdf, 6,34 MB) ligt er. Hoe zien vestingstad Steenwijk, de kernen en het landelijk gebied van Steenwijkerland er in 2030 uit? Die vraag stond centraal bij het maken ervan. Hierover hebben we overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van diverse partijen, zoals ondernemers, plaatselijk belangen en wijkorganisaties, maar ook buurgemeenten, waterschap en provincie. Deze eerste versie gaan we nu verder uitwerken tot een definitieve Omgevingsvisie.