Voorwerpen plaatsen op openbare grond

Wilt u tijdelijk op de openbare weg een puincontainer of bouwsteiger plaatsen voor (ver)bouw of onderhoudswerkzaamheden? Of wilt u uitstallingen op de stoep voor uw winkel of driehoeksreclameborden plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig, mits u voldoet aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv). 

Puincontainers, bouwsteigers, spandoeken

U mag voorwerpen plaatsen zolang bijvoorbeeld:

  • De verkeersveiligheid niet in gevaar is;
  • Deze voorwerpen niet onnodig lang blijven staan;
  • Deze voorwerpen het straatbeeld niet ontsieren;
  • Dit geen gevaar of hinder oplevert voor omwonenden.

Uitstallingen

U heeft geen vergunning nodig voor het plaatsen van uitstallingen op de stoep voor uw winkel als u voldoet aan de Nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen.

Driehoeksreclameborden

U heeft geen vergunning nodig voor het plaatsen van driehoeksreclameborden als u voldoet aan de Nadere regels voor het plaatsen van driehoeksreclameborden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.