Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een nieuwe wet over het verbeteren van de bouwkwaliteit. Door deze wet moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger toetst of het bouwwerk voldoet aan de technische bouwregels.

De wet geldt eerst alleen voor eenvoudigere bouwwerken. Zoals woningen op de grond en kleinere bedrijfspanden. De wet zorgt ook voor een grotere aansprakelijkheid van de bouwer.

Meer over de Wkb leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):

Op de website van het IPLO staat ook een animatie met korte uitleg over het bouwen onder kwaliteitsborging.

Voor welke bouwwerken geldt de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geldt eerst alleen voor nieuwbouwwerken van gevolgklasse 1. Dat zijn eenvoudigere bouwwerken waar de gevolgen beperkt zijn als er iets misgaat. Zoals woningen op de grond of kleinere bedrijfspanden. Voor verbouw en bouwwerken met meer risico's gaat de wet later gelden.

Meer over bouwwerken in gevolgklasse 1 leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):

Geldt het bouwbesluit 2012 nog? 

Nee, het Bouwbesluit 2012 geldt vanaf 1 januari 2024 niet meer. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt daarvoor in de plaats. De regels van het Bouwbesluit 2012 komen grotendeels overeen met de regels in het Bbl.

Meer over het Bbl leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):