Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval

Heeft u onvermijdbaar medisch afval? U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten die u maakt voor het storten van dit afval.  

Voor wie

De regeling is bedoeld voor inwoners van Steenwijkerland die afval hebben door een chronische ziekte of medische beperking. Dit noemen we onvermijdbaar medisch afval. Voorbeelden hiervan zijn incontinentiemateriaal, afval dat het gevolg is van dialyse of een stoma. 

Waarvoor

Omdat medisch afval niet gescheiden kan worden, hebben inwoners met een chronische ziekte of medische beperking vaak meer restafval. Hierdoor moet meer worden betaald voor het afvoeren of storten van restafval, terwijl de inwoner hier niets aan kan doen. 

Spelregels

Wilt u de tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval aanvragen? Dan ontvangen we uw aanvraag graag voor 1 december van het jaar waarover u de tegemoetkoming wilt ontvangen. 

Een aanvraag voor de tegemoetkoming kunt u doen door het online aanvraagformulier in te vullen. Bij de aanvraag stuurt u het volgende mee:

  • een factuur van de apotheek of ziektekostenverzekeraar of een schriftelijke verklaring van de medisch behandelaar of apotheek, waaruit blijkt dat u hulpmiddelen gebruikt die leiden tot extra afval. 

Hoogte tegemoetkoming

Het aantal afvalaanbiedingen wordt verminderd met het gemiddeld aantal aanbiedingen restafval. Het aantal afvalaanbiedingen dat overblijft, hoeft niet te worden betaald. De hoogte van de tegemoetkoming verschilt per persoon.

Resultaat

Op basis van het aantal afvalaanbiedingen wordt de aanslag afvalstoffenheffing opgemaakt. De tegemoetkoming ontvangt u in het jaar erop en wordt verrekend in de aanslag afvalstoffenheffing.

Vragen?

Heeft u vragen over de tegemoetkoming onvermijdelijk medisch afval? Neem dan contact op met Team Belastingen via telefoonnummer 14 0521.