Meer leefruimte voor bijen en vlinders

Wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben het zwaar. Hun aantallen hollen de laatste jaren dramatisch achteruit. Hoog tijd om een handje te helpen, want deze kleine bestuivers zijn van vitaal belang voor ons hele ecosysteem.

Veel insecten worden, door diverse oorzaken, met uitsterven bedreigd. Dat is alarmerend, omdat insecten de belangrijkste voedselbron vormen voor vogels, amfibieën, vleermuizen en andere diersoorten. Bovendien zijn wilde bijen noodzakelijk voor de bestuiving van onze planten en gewassen; een geslaagde oogst bestaat niet zonder een gezonde bijenstand. Gelukkig kunnen we wel iets doen om hun natuurlijke leefruimte te vergroten, bijvoorbeeld met bloeiende tuinen en ecologisch beheerde bermen.

 Gemeente maait ánders

Al enkele jaren bekommert de gemeente Steenwijkerland zich om de insectenstand, onder meer met ecologisch bermbeheer: het onderhoud van bermen wordt beter afgestemd op de aanwezige dieren en planten. Alles kort en strak gemaaid lijkt wel netjes, maar daarmee verdwijnt een deel van de leefomgeving van insecten. Daarom maait de gemeente ánders, en dat is goed zichtbaar in het groeiseizoen. Vroeger bleef het maaisel gewoon achter in de berm, nu wordt het grootste gedeelte direct verzameld en afgevoerd, waardoor de bodem minder voedselrijk wordt. Dat betekent: minder snelgroeiende grassoorten en veel méér ruimte voor kruiden en planten. De berm oogt een stuk bloemrijker, gevarieerder en daar profiteren wilde bijen, vlinders en andere soorten van. Daarnaast worden sommige delen bewust níet gemaaid; deze bermen bieden ruimte om te overwinteren en sommige insecten leggen hun eitjes graag in de holle stengels van grassen of kruiden. Omdat het gras blijft staan, krijgen deze eitjes de kans in het voorjaar uit te komen, ook dat helpt de insecten in hun voortbestaan.

Wat kunt u zelf doen?

Wat wij onkruid noemen zijn voedselrijke hapjes voor kleine bestuivers: dus kunnen we paarden- en boterbloemen of madeliefjes maar beter laten staan. Wie meer wil doen om bijen, hommels, vlinders en andere insecten vooruit te helpen, kan ook in de eigen tuin – of op het balkon – actie ondernemen. Zaai bijvoorbeeld een stukje grond in met een wilde bloemenmengsel, liefst van soorten die hier van nature voorkomen (inheems). Zorg ook dat er het hele jaar door iets te ‘snacken’ valt voor bestuivers: bloembollen die al in het vroege voorjaar zijn geplant geven insecten genoeg nectar, ook als het aanbod in de vrije natuur nog schaars is. Wat ook helpt: minder maaien. Laat eens een polletje gras staan. Het is voor een goed doel! En het is goed bedoeld, maar maai de gemeentelijke bermen niet zelf. Ook deze bermen vormen een deel van het leefgebied voor insecten.