Duurzame mobiliteit

Milieuvriendelijk reizen? Het kan in Steenwijkerland. Op deze pagina leest u hier hoe u hiervan gebruik kunt maken.

Duurzaam rijden

Laadpalen

De komende jaren rijden er steeds meer elektrische auto’s rond. Dat is goed nieuws voor het milieu. Het is belangrijk dat er voldoende laadpalen voor deze auto’s zijn. Daar wordt hard aan gewerkt. De provincies Overijssel en Gelderland laten voor 43 gemeenten, waaronder Steenwijkerland, 4.500 laadpalen plaatsen in de openbare ruimte. Wilt u weten waar nieuwe laadpalen geplaatst worden? Bekijk de locaties.

Laadpalen op aanvraag

U kunt een laadpaal aanvragen als u geen mogelijkheden heeft om op eigen terrein een laadpaal te zetten. U komt dan in aanmerking voor een openbare laadpaal. Dat is een laadpaal die in de openbare ruimte wordt geplaatst en door iedereen kan worden gebruikt. Via de website www.openbaarladen.nl/steenwijkerland kunt u een aanvraag indienen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de laadpaal kosteloos door de firma Allego geplaatst. Dat gebeurt in overleg met de gemeente.

Laadpalenplan

In 2019 gaan we een laadpalenplan opstellen. Daarbij gaat het met name om locaties waar veel bezoekers langere tijd parkeren. In het najaar van 2019 vragen wij de plaatselijke belangen, wijkverenigingen ondernemersverenigingen om aan te geven op welke locaties een laadpaal in onze gemeente moet komen te staan. In overleg met Allego worden de definitieve locaties bepaald.

Duurzaam varen

De Eco-WaterLiner is een volledig duurzame varende verbinding tussen Giethoorn, Sint Jansklooster en Blokzijl, dwars door het natuurgebied Weerribben-Wieden. In de zomer biedt deze vaardienst fietsers en wandelaars dagelijks de gelegenheid om een deel van hun tocht duurzaam varend af te leggen. Benieuwd geworden? Om gebruik te maken van deze dienst of voor meer informatie kunt u terecht op: www.visitweerribbenwieden.com/routes-weerribben/fietsen/EcoWaterLiner

Wat gebeurt er nog meer?

We gaan kijken naar nieuwe vormen van duurzaam vervoer, zoals elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Bovendien gaan we onze dienstauto’s verduurzamen en onderzoeken of we een deel van onze dienstauto’s als deelauto beschikbaar kunnen stellen. Tenslotte gaan we met provincie Overijssel aan de slag om het openbaar vervoer emissieloos te krijgen.