Energie

  • Transitievisie Warmte

    In 2021 moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In deze Transitievisie Warmte staat hoe en wanneer elke buurt in de gemeente Steenwijkerland aardgasvrij wordt.

  • Regionale energiestrategie (RES)

    Elf gemeenten in West-Overijssel willen samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).