Energietransitie Steenwijkerland

We willen de opwarming van de aarde een halt toeroepen door fors minder CO2 uit te stoten. Daarom staan we voor een grote opgave, ook in Steenwijkerland. Een opgave die geld, tijd en moeite kost, maar een goed doel dient: de wereld leefbaarder maken voor ons allemaal.

Transitievisie warmte

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte gereed hebben. Daarin staat beschreven hoe de verschillende kernen en wijken aardgasvrij worden gemaakt en wanneer. In 2050 moeten namelijk alle woningen en andere gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. In 2030 moet al 20% van dit doel behaald zijn.

In Steenwijkerland stellen we momenteel de transitievisie warmte op. Wilt u hierover meedenken of hebt u vragen? Stuur dan een email aan duurzaam@steenwijkerland.nl.

Tijdlijn energiestrategie

Regionale energiestrategie

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Lees meer hierover op de website van de regionale energiestrategie West-Overijssel.

Steenwijkerland zet voor de regionale energiestrategie in op 171 GWh hernieuwbare energie uit zon op dak en zonnevelden.