Gemeentelijk beleid

Steenwijkerland wil een energieneutrale gemeente zijn. Hoe gaan we dat bereiken?

Het Coalitieakkoord 2022-2026 'Duurzaam doorbouwen' beschrijft de grote opgaven die we de komende jaren zien, waarbij duurzaamheid een van de onderwerpen is. Niet verwonderlijk, want we willen een energieneutrale gemeente zijn. En daarom werken we op diverse terreinen aan beleid over duurzaamheid.

Beleid zon op land

Met het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land' (pdf, 838 KB) bieden we de mogelijkheid om zonne-energie op land te realiseren. Op deze manier komen we weer een stap dichter bij onze doelstelling: fossielvrij in 2050. Het beleidskader biedt de mogelijkheid om in totaal 406 Terrajoule (circa 125 ha) te realiseren. In het beleidskader kunt u zien waar u zonnepanelen op land kunt plaatsen, onder welke voorwaarden en aan welke regels u zich moet houden. De zonneparken mogen voor maximaal 25 jaar worden aangelegd.

Bekijk voor meer informatie het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land (pdf, 838 kB) en de bijlagen beleidskader zonnepanelen op land (pdf, 5,3 MB). In het raadsbesluit (pdf, 153 KB) leest u wat de gemeenteraad besloten heeft over zonnepanelen op land. Of neem contact met ons op via de mail info@steenwijkerland.nl of via telefoonnummer 14 0521.

 

Transitievisie warmte

De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat beschrijft hoe en wanneer de gemeente alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij krijgt. De Transitievisie Warmte van de gemeente Steenwijkerland (pdf, 3.36 MB) is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Heeft u vragen? Neem contact op via de mail info@steenwijkerland.nl of via telefoonnummer 14 0521.

 

Beleidskader voor kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland

Met het beleidskader voor kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland wordt ruimte geboden aan elektriciteitsopwekking door wind voor eigen gebruik. We streven naar de ontwikkeling van zelfvoorzienende (agrarische) erven in het buitengebied van onze gemeente en opwekking van windenergie op de daarvoor geschikte bedrijventerreinen. Daarbij wordt altijd gestreefd naar een combinatie met zon op dak.
In het beleidskader kunt u vinden onder welke voorwaarden en volgens welke regels de kleine windmolens geplaatst mogen worden.

Bekijk voor meer informatie het beleidskader ‘Kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland' (pdf, 947 kB). Dit beleid is vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2022. Heeft u vragen? Neem contact op via de mail info@steenwijkerland.nl of via telefoonnummer 14 0521.
 

Burgerbesluit G1000 Steenwijkerland

Zaterdag 18 november 2017 vond in de gemeente Steenwijkerland een G1000Burgertop plaats over de vraag: “Hoe worden we energieneutraal?”. De Burgertop vormde het startpunt van een proces richting een Burgerbesluit dat in april 2018 is genomen. Het besluit is genomen door 63 gelote burgers uit Steenwijkerland. Zij stemden over 21 beslispunten afkomstig uit negen voorstellen. Daarvan zijn er 13 aangenomen. 

Op de website van G1000 vindt u meer informatie over het proces en de resultaten van dit burgerbesluit.