Gemeentelijk beleid

Steenwijkerland wil een energieneutrale gemeente zijn. Hoe gaan we dat bereiken?

In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid. Niet verwonderlijk, want we willen een energieneutrale gemeente zijn. En daarom werken we op diverse terreinen aan beleid over duurzaamheid.

Het coalitieakkoord 2018-2022

In het coalitieakkoord (pdf, 2.5 MB) voor de komende vier jaar staan twee belangrijke speerpunten als het om duurzaamheid gaat: ‘afhankelijkheid van gas verminderen’ en ‘opwekking duurzame energie aanjagen’.  Het zijn concrete acties waar we mee aan de slag gaan.

Beleid zon op land

Met het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’ bieden we de mogelijkheid om zonne-energie op land te realiseren. Op deze manier komen we weer een stap dichter bij onze doelstelling: fossielvrij in 2050. Het beleidskader biedt de mogelijkheid om in totaal 406 Terrajoule (circa 125 ha) te realiseren. In het beleidskader kunt u zien waar u zonnepanelen op land kunt plaatsen, onder welke voorwaarden en aan welke regels u zich moet houden. De zonneparken mogen voor maximaal 25 jaar worden aangelegd.

Meer informatie

Download hier het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land (pdf, 839 kB) en de bijlagen beleidskader zonnepanelen op land (pdf, 5,3 MB). In het raadsbesluit (pdf, 153 kB)leest u wat de gemeenteraad besloten heeft over zonnepanelen op land. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.