Subsidies en leningen duurzaamheid Steenwijkerland

Via ons energieloket informeren we huiseigenaren over energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Deze maatregelen zijn vaak zeer rendabel en maken de woning comfortabeler.
Naast landelijke regelingen hebben we ook een aantal regelingen voor huiseigenaren en maatschappelijke organisaties.

Het verduurzamen van gebouwen is vaak zeer rendabel, maar het gaat wel om forse investeringen. Het is belangrijk om te weten wat de financierings- en subsidiemogelijkheden zijn. Ons energieloket biedt hierbij ondersteuning aan woningeigenaren. 

De sociale duurzaamheidslening isoleren en opwekken duurzame energie

Bent u eigenaar van een woning? En heeft u een beperkt inkomen (maximaal 150% van het sociaal minimum)? Dan kunt u tegen een rente van 0% geld lenen voor energiebesparende/-opwekkende maatregelen in en aan uw woning. Meer over Sociale duurzaamheidslening isoleren en opwekken duurzame energie.

Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven

Met de Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven kunt u een teruggave krijgen op de materiaalkosten van energiebesparende maatregelen aan uw woning, wanneer u deze maatregelen zelf uitvoert. Hiermee is deze subsidie een aanvulling op de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Dit is inmiddels overgegaan in de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), die alleen kan worden aangevraagd wanneer de maatregelen door een aannemer worden uitgevoerd. De maximale hoogte van de subsidie varieert afhankelijk van of u de subsidie alleen of gezamenlijk aanvraagt en afhankelijk van het aantal maatregelen dat u uitvoert. Meer over Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven.

Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties hebben we een duurzaamheidslening voor duurzame projecten op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie. De leningen bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Meer over Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties.

Subsidie Klimaat Actief!

Het valt niet meer te ontkennen: het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. Ook dichtbij huis ervaren we de gevolgen: water op straat of in woningen na een hoosbui of een mislukte oogst door droogte. Hoe het klimaat zich zal ontwikkelen komende jaren is nog onzeker. Wel kunnen we ons nu alvast voorbereiden. Door onze leefomgeving robuuster in te richten, kunnen we de huidige weersextremen beter het hoofd bieden. En soms zal het betekenen dat we overlast accepteren, simpelweg omdat we het weer en onze omgeving niet altijd naar onze hand kunnen zetten.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft zijn subsidieregeling Klimaat Actief! voor gezamenlijke initiatieven als groene daken, geveltuintjes en het opvangen van regen verlengd. Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.