Aangifte van overlijden

Op deze pagina vindt u informatie over aangifte doen van overlijden.

Arts stelt overlijden vast

Als iemand is overleden, moet een arts het overlijden vaststellen. Dit kan de huisarts zijn, maar ook een arts in het ziekenhuis van overlijden. De arts stelt de oorzaak van overlijden vast en geeft bij een natuurlijke doodsoorzaak een verklaring van overlijden af. Bij aangifte van overlijden moet u deze verklaring tonen.

Aangifte doen van overlijden

Aangifte van overlijden wordt gedaan bij de gemeente. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Dit gebeurt bij de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden. Hierbij moet u de verklaring van overlijden tonen.
Wilt u aangifte van overlijden doen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Gemeente verstrekt overlijdensakte

Bij aangifte wordt het overlijden geregistreerd bij de burgerlijke stand en wordt een overlijdensakte opgesteld. Ook geeft de gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister af. Deze documenten heeft u soms nodig om bij instanties aan te tonen dat iemand is overleden. De gemeente geeft hiermee ook toestemming voor het begraven en cremeren van de overledene.

Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur na overlijden. En niet later dan 6 werkdagen na overlijden.