Meer over overlijden

 • Aangifte van overlijden

  Is iemand overleden? Meestal doet de uitvaartondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. Hieronder leest u daar meer over.

 • Begraven

  Als u kiest voor begraving dan heeft u keuze uit twee soorten graven, te weten het particulier graf en een algemeen graf. Het verschil tussen beide heeft te maken met de termijn en de rechten van nabestaanden.

 • Cremeren

  Naast begraving bieden alle gemeentelijke begraafplaatsen ook mogelijkheden voor asbezorging.

 • Begraafplaatsen

  Op deze pagina krijgt u een indruk van de gemeentelijke begraafplaatsen binnen Steenwijkerland. Het zijn er zestien in totaal. Met ieder een eigen sfeer en op alle de mogelijkheid voor zowel begraving als asbezorging.

  Naast de gemeentelijke begraafplaatsen zijn er ook nog de bijzondere begraafplaatsen. Dit zijn begraafplaatsen die in beheer zijn van kerken, verenigingen of andere instellingen.

  Op sommige begraafplaatsen wordt 1-diep begraven, op andere 2-diep. Dit is geen vrije keuze, maar heeft te maken met de grondsoort en de grondwaterstand van de betreffende begraafplaats. Ongeacht welke begraafplaats, kunt u kiezen voor begraving in een particulier graf of een algemeen graf.

 • (Graf)monument

  Op deze pagina leest u meer over het plaatsen van een (graf) monument.

 • Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen

  Op deze pagina vindt u de tarieven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Steenwijkerland.

 • Vraag en antwoord

  Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over overlijden, in gemeente Steenwijkerland.

 • Contactformulier begraven

 • Overlijden: wat moet ik regelen? (website Rijksoverheid)

 • Beheersverordening begraafplaatsen