Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen

Op deze pagina vindt u de tarieven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Steenwijkerland.

Ieder jaar stelt de gemeenteraad tijdens de begrotingsvergadering de tarieven vast voor het komende jaar. Deze zijn vastgelegd in de Verordening op de lijkbezorgingsrechten.

De gemeentelijke begraafplaatsen kennen gelijke tarieven, uitgaande van het principe dat het grafrecht voor een 2-diep graf tweemaal het grafrecht voor een 1-diep graf bedraagt. De keuze voor een 1-diep graf of 2-diep graf is niet vrij. Het heeft te maken met de grondsoort en de grondwaterstand van de betreffende begraafplaats.

Tarievenboekje gemeentelijke begraafplaatsen 2024 (pdf, 295 kB)