Trouwen en geregistreerd partnerschap

Voor iedereen die erover denkt te gaan trouwen of een partnerschapsregistratie te sluiten, is Steenwijkerland een zeer geschikte trouwgemeente.

Als er over ‘trouwen’ wordt gesproken, kunt u ook ‘partnerschapsregistratie’ lezen.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn een aantal verschillen tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap:

  • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
  • Als u trouwt, geeft u elkaar het 'ja-woord'. Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, tekent u een akte.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt niet erkend in alle landen. Een huwelijk wel.

(Beperkte) gemeenschap van goederen

Trouwt u op of na 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Trouwlocaties

Wilt u trouwen in het gemeentehuis? Dan kunt u bij de gemeente een spreekkamer vastleggen. Het is tot eind 2020 niet mogelijk om in de raadszaal te trouwen. U kunt ook trouwen op een locatie naar keuze, zowel in een gebouw als in de buitenlucht. Bekijk de voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen

Vastleggen trouwdatum

U kunt kiezen voor een reguliere of een verkorte ceremonie. Als u wilt trouwen in de spreekkamer, dan kunt u bij de gemeente de datum en het tijdstip vastleggen via het huwelijksteam, telefoonnummer 14 0521. Kiest u voor een andere locatie? Neem dan eerst contact op met de eigenaar/beheerder van het pand om de trouwdatum en het tijdstip vast te leggen. Daarna geeft u deze gegevens door aan de gemeente. 

Nadat de datum en het tijdstip zijn vastgelegd, ontvangt u van ons een aantal formulieren. Een van de formulieren is een verklaring van een voorgenomen huwelijk. Dit werd eerder ondertrouw genoemd. De verklaring is 1 jaar geldig.

Wij vragen u om tenminste 2 maanden voor de voltrekking van het huwelijk de formulieren terug te sturen. Dan is er voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te laten verlopen. Tussen de melding van een voorgenomen huwelijk en de datum waarop de huwelijksvoltrekking plaatsvindt moet minimaal 14 dagen zitten.

Trouwambtenaren

Als u wilt trouwen, kunt u kiezen wie de ceremonie gaat uitvoeren. Bij de gemeente Steenwijkerland kunt u kiezen uit een aantal trouwambtenaren. Ook is het mogelijk een beëdigde ambtenaar uit een andere gemeente uw huwelijk te laten voltrekken.

Kosten

De kosten van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn onder andere afhankelijk van de locatie en de gekozen dag en tijd. Gratis trouwen is ook mogelijk.