Inkomens- en vermogensgrenzen (juli 2023)

De inkomensgrenzen die hieronder worden genoemd zijn netto bedragen per maand zonder vakantiegeld. De inkomensgrens voor bijzondere bijstand is 110% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is. Als uw inkomen hoger is dan 110% kunt u alsnog een deel van de kosten vergoed krijgen. Bij een inkomen tussen 110% tot 130% ontvangt u een vergoeding van 50% van de kosten. Voor gehuwden/partners met kinderen bedraagt de inkomensgrens 130%. U krijgt dan 100% van de kosten vergoed.

 

Alleenstaande of alleenstaande ouder Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
18, 19 of 20 jaar € 313,88 € 370,94
21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd € 1.271,37 € 1.502,53
Ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 1.418,75 € 1.676,71

 

Gehuwd/samenwonend Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%

Beiden 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen

€ 627,75 € 741,89

Beiden 18, 19 of 20 jaar met kinderen

€ 990,99 € 1.171,18

Eén 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd
zonder kinderen

€ 1.221,99 € 1.444,17

Eén 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar of ouder, maar jonger dan
AOW-gerechtigde leeftijd met kinderen

€ 1.585,23 € 1.873,46

Beiden 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.816,23 € 2.146,45

Eén of beiden ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.926,56 € 2.276,85

 

Woont u in een instelling? Dan geldt er een andere inkomensgrens

  Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 405,58 € 475,77

 

Kostendelers

Let op: woont u in een woning met één of meer personen van 27 jaar of ouder? Dan wordt u aangemerkt als ‘kostendeler’. U wordt dan geacht de kosten te kunnen delen. Dit heeft tot gevolg dat er lagere inkomensgrenzen gelden:

Alleenstaande of alleenstaande ouder (27 jaar of ouder,
maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd)
Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Tweepersoonshuishouden € 908,12 € 1073,23
Driepersoonshuishouden € 787,03 € 930,13
Vierpersoonshuishouden € 726,49 € 858,58
Vijfpersoonshuishouden € 690,17 € 815,65

 

Gehuwden/samenwonend (27 jaar of ouder,
maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd)
Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Driepersoonshuishouden € 1.574,07 € 1.860,26
Vierpersoonshuishouden € 1.452,98 € 1.717,16
Vijfpersoonshuishouden € 1.380,34 € 1.631,31

 

Alleenstaanden of alleenstaande ouders (AOW-gerechtigde leeftijd) Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Tweepersoonshuishouden € 963,28 € 1.138,42
Driepersoonshuishouden € 834,84 € 986,63
Vierpersoonshuishouden € 770,62 € 910,74
Vijfpersoonshuishouden € 732,09 € 865,20

 

Gehuwden/samenwonend (AOW-gerechtigde leeftijd) Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Driepersoonshuishouden € 1.669,69 € 1.973,27
Vierpersoonshuishouden € 1.541,25 € 1.821,48
Vijfpersoonshuishouden € 1.464,19 € 1.730,40

 

Vermogensgrenzen 2023

Alleenstaande              € 7.605,-
Alleenstaande ouder € 15.210,-
Gehuwden                    € 15.210,-

 

U heeft een eigen woning?

Als u zelf in uw eigen woning woont, dan is € 64.100,- van het geld dat in uw woning zit vrij. Dit betekent dat we geen rekening houden met dat bedrag als u een aanvraag doet voor een bijdrage. Hoe rekent u dit uit?

  1. U trekt de hypotheekschuld af van de vrije verkoopwaarde van uw woning. Als het bedrag dat overblijft € 64.100,- of minder is, dan heeft u misschien recht op een vergoeding.
  2. Is het bedrag dat overblijft hoger dan € 64.100,-? Dan wordt de waarde van de woning meegenomen bij de berekening of u recht heeft op de bijdrage. Alleen als u op jaarbasis € 500,- of minder aan bijzondere bijstand krijgt, houden we geen rekening met uw eigen woning.  
  3. Woont u niet zelf in uw eigen woning? Dan wordt de volledige waarde van de woning meegenomen in de berekening.
     

Heeft u een auto?

Heeft u een auto die meer waard is dan € 6.850,- volgens de koerswaarde van de ANWB/BOVAG? Dan wordt uw auto tot het vermogen gerekend.