Volwassenenfonds

Bent u 18 jaar of ouder en kunt u door financiële omstandigheden niet meedoen aan activiteiten in onze gemeente? Dan is er het Volwassenenfonds. U kunt een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld de lidmaatschap van een sportvereniging of een abonnement voor de zwembad. De bijdrage is maximaal € 250,- per persoon per jaar.

De bijdrage is er voor onder andere: 

  • lidmaatschap van een sport- en cultuurvereniging
  • lidmaatschap van een sport- of cultuuraanbieder
  • abonnement van een zwembad
  • lidmaatschap van een bibliotheek
  • Museumkaart. Kijk voor meer informatie op: www.museum.nl/nl/museumkaart

Aanvragen

U kunt niet zelf een aanvraag doen voor het Volwassenenfonds. Dat doet een tussenpersoon die is aangemeld bij het Volwassenenfonds. Op www.volwassenenfonds.nl/deelnemers ziet u wie de tussenpersonen in Steenwijkerland zijn. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt.

Bent u ouder dan 50 jaar? Op de website www.maxvitaal.eu staan allerlei activiteiten die structureel worden georganiseerd in de gemeente Steenwijkerland voor inwoners van 50 jaar en ouder.

Meer informatie

Kijk op www.volwassenenfonds.nl. U kunt ook contact opnemen met uw
contactpersoon bij: