Zorg

Kunt u niet meer (geheel) zelfstandig wonen? Heeft u hulp nodig om mee te kunnen doen in de samenleving? Met veel van deze vragen kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop. Is deze hulp of ondersteuning niet voldoende? Dan kunt u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gespecialiseerde hulp en maatwerkvoorzieningen krijgen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met onze consulenten.

 • Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

  Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we maatwerkvoorzieningen aan. U kunt hiervoor terecht bij onze consulenten. Om te bepalen welke ondersteuning u nodig heeft, komen zij het liefst bij u thuis. Dat is niet verplicht. Als u dit gesprek liever in het gemeentehuis heeft, kan dat natuurlijk ook.

 • Meldpunt Maatschappelijke Zorg

  De meeste mensen weten de juiste hulp te vinden als zij gezondheidsklachten ervaren. Dat geldt niet voor iedereen. Soms lopen mensen vast, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Familie, buren of andere naasten merken vaak als eersten dat het niet goed met iemand gaat. Het kan zijn dat mensen geen hulp willen accepteren of zelfs dreigen zichzelf of anderen iets aan te doen. Dan is hulp nodig.

 • Suïcidepreventie

  In de maanden september en oktober is er extra aandacht voor het thema suïcidepreventie: het voorkomen van zelfdoding. In onze gemeente worden daarvoor verschillende activiteiten georganiseerd.

 • Sociaal Medische Indicatie (SMI) Kinderopvang

  Kunt u vanwege sociale of medische gezondheidsredenen (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) zorgen? Ook niet met hulp van uw netwerk? Wilt u uw kinderen naar de kinderopvang brengen, maar krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen. Deze indicatie biedt u tijdelijk een tegemoetkoming vanuit de gemeente voor de kinderopvangkosten.

 • Advies en steun

  In onze gemeente zijn er diverse organisaties waar u terecht kunt voor advies en steun.

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling? Of denkt u dat dit het geval is?

 • Over gezondheid

  Wat vinden we belangrijk als het om gezondheid gaat? Waar liggen de komende jaren onze prioriteiten? Dát staat in het Steenwijkerlands gezondheidsbeleid voor de jaren 2023 – 2026 waar inwoners en organisaties over konden meepraten. Nu is het tijd voor de volgende stap. Want, hoe gaan we dat in de praktijk doen? Wat gebeurt er al, wat moeten we meer of anders doen en wie kan daarin een rol spelen.

 • Kamers met Aandacht

  Jongeren die hulp krijgen van een zorgorganisatie en woonruimte zoeken, matchen met particulieren die een kamer over hebben. Dat doet de landelijke organisatie Kamers met Aandacht, waar de gemeente Steenwijkerland vanaf 1 januari 2024 bij aan is gesloten.