Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van jeugd (Jeugdwet), werk (Participatiewet) en zorg (Wmo).

De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers die kennis, ervaring en/of binding hebben met deze onderwerpen. De raad is onafhankelijk en zelfstandig. De vergaderingen (in het gemeentehuis) en de verslagen zijn openbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de (ambtelijk) secretaris via telefoonnummer 14 0521.

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Hier ziet u de huidige samenstelling van de adviesraad. 

Voorzitter

Bert Beltman

Secretaresse

Janneke Dam

Leden

Kimberly de Jonge
Marieke Koopman
Jansje Koen
Aly van Houten
Simone Woudberg
Dick de Vries
Grietje Feenstra
Leonie Smit
Pieter Hoekstra
Jan Mandemaker
Annet ter Horst
Gert Veld
Cor Blok

U kunt de Adviesraad bereiken door te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl

Jaarverslagen Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland
Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

In het huishoudelijk reglement staat hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden uitvoert.

Download het Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland (pdf, 63 KB).