Over gezondheid

Wat vinden we belangrijk als het om gezondheid gaat? Waar liggen de komende jaren onze prioriteiten? Dát staat in het Steenwijkerlands gezondheidsbeleid voor de jaren 2023 – 2026 waar inwoners en organisaties over konden meepraten. Nu is het tijd voor de volgende stap. Want, hoe gaan we dat in de praktijk doen? Wat gebeurt er al, wat moeten we meer of anders doen en wie kan daarin een rol spelen.

Stappen om te komen tot een uitvoeringsplan 

Om meningen en ideeën op te halen, organiseerde de gemeente op woensdag 11 oktober 2023 een bijeenkomst over gezondheid. In elke hoek van de zaal konden inwoners en professionals met elkaar in gesprek over de vijf prioriteiten uit het gezondheidsbeleid. Deelnemers hebben nagedacht over de ideale situatie (2030), de huidige situatie (2023) en de toekomstige situatie (2025). Wat moeten we meer of anders doen en wie kan daarin een rol spelen?

Op woensdag 8 november 2023 gaven we een vervolg aan de bijeenkomst op 11 oktober. Ook tijdens deze bijeenkomst gingen belangstellenden met elkaar in gesprek. Ideeën werden concreter gemaakt en deelnemers konden zich aanmelden om actief mee te blijven denken bij het vervolg. 

Een derde bijeenkomst was op 17 januari 2024. Tijdens deze bijeenkomst gingen aanwezigen met elkaar aan de slag aan de hand van een aantal richtlijnen. De aanwezigen hebben concrete activiteiten bedacht en uitgewerkt. Op onderstaande afbeelding ziet u een visuele samenvatting van de bijeenkomst op 17 januari. 

Visueel verslag bijeenkomst 17 januari 2024
U kunt het visueel verslag bijeenkomst 17 januari 2024 (pdf, 7.40 MB) ook downloaden.

Contact

Heeft u naar aanleiding van het verslag van 8 november opmerkingen, vragen of suggesties? Bel of mail ons dan gerust. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 of door te mailen naar sandra.marseille@steenwijkerland.nl.  

Documenten

10 mei 2023

11 oktober 2023

8 november 2023

17 januari 2024

Overig