Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen

Steenwijkerland is een grote gemeente met veel dorpen, steden en buurtschappen. Bijna alle kernen en wijken hebben een erkend Plaatselijk Belang of Wijkvereniging. De besturen van deze Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen bestaan uit actieve inwoners. Samen met buurtgenoten zetten zij zich in voor de leefbaarheid in uw woonomgeving.