Koppengeld en organisatiegeld

Alle erkende Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen krijgen geld van de gemeente.

Ieder jaar krijgen ze een tegemoetkoming in de organisatie- en administratiekosten. Dat is voor alle Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen hetzelfde bedrag. Voor 2023 is dat € 1.300,-. 

Daarnaast is er voor iedere kern of wijk koppengeld beschikbaar. Dit is een bedrag per inwoner per jaar. Het koppengeld bedoeld voor mooie initiatieven in een kern of wijk die bijdragen aan de leefbaarheid. Neem daarom ook contact op met uw Plaatselijk Belang of Wijkvereniging als u een idee heeft en nog geld zoekt om uw idee te realiseren. We hebben de contactgegevens per kern/wijk voor u op een rijtje gezet.