Leefomgeving

 • Verhuizen

  Informatie over verhuizen binnen en naar Nederland en naar het buitenland, adresonderzoek en briefadres kunt u vinden op deze pagina. Maar ook handige informatie voor nieuwe inwoners, bijvoorbeeld over afval, meldingen en de jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe inwoners vindt u hier.

 • Melding doen

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Ziet u gedumpt afval? Of is er een gevaarlijke situatie, zoals een gat in de weg? Meld het ons meteen. We bekijken uw melding zo snel mogelijk. We pakken meldingen die veel spoed hebben gelijk op. Minder dringende meldingen nemen we mee in een planning om die later uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een melding doen voor een lantaarnpaal die niet brandt of een gat in de weg of stoep. Maar ook bijvoorbeeld voor een kapot speeltoestel. Of gedumpt afval.

 • Huisdieren

  Op deze pagina leest u meer over het uitlaten van uw hond en wat u kunt doen als u uw huisdier kwijt bent of als u een huisdier heeft gevonden.

 • Overlast van dieren en planten

  Op deze pagina leest u hoe we omgaan met overlast van dieren en planten.

 • Verkeer en vervoer

  Hier vindt u informatie over parkeren, verkeersveiligheid, gladheidbestrijding, gehandicaptenparkeerplaatsen, verkeersmaatregelen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Water en riolering

  Boven de grond zijn we actief met het onderhoud van bruggen en sloten. Onder de grond liggen honderden kilometers riolering die ook goed onderhouden moeten worden. Op deze pagina vindt u informatie over water, sloten, bruggen en het riool in onze gemeente.

 • Wegen en groen

  Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inrichten, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onze ambitie is dat inwoners zich thuis voelen in de openbare ruimte. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het beheer en onderhoud van groen en wegen.

 • Spelen en speelplekken

  Met ruim 170 speelplekken is het al prima spelen in Steenwijkerland. De 1.010 speeltoestellen staan verspreid in de kernen en wijken. De afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in (buiten) spelen in Steenwijkerland. En samen onze inwoners willen we de komende jaren blijven werken aan een gemeente waar het fantastisch spelen is.

  Op deze pagina’s vindt u alle informatie over spelen, speelplekken en speeltoestellen in Steenwijkerland.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJsselland.

 • Toezicht en handhaving

  De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van Toezicht en Handhaving. Door medewerkers van de gemeente wordt regelmatig in de gemeente gecontroleerd of iemand zijn verantwoording neemt en op de juiste manier de gestelde regels naleeft.

 • Veiligheid

  De gemeente werkt samen met de politie, de brandweer, het Openbaar Ministerie en vele andere partners aan veiligheid. Maar de belangrijkste schakel als het om veiligheid gaat dat bent u! Lees wat u zélf kunt doen voor een veiliger Steenwijkerland.

 • Oud en nieuw

  Lees wat de regels zijn voor vuurwerk, carbidschieten, oudejaarshuisjes, sfeervuur en wensballonnen.

 • Stookontheffing

  Als u vuur wilt stoken, heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Dit wordt een stookontheffing genoemd.

 • Projecten in uitvoering

  Op deze pagina hebben we alle projecten in uitvoering in de openbare ruimte voor u op een rijtje gezet. U leest hier meer over rioolvervanging, de herinrichting van een gebied of herstel van bruggen en gebouwen. Maar ook toonaangevende projecten zoals de ontwikkeling van een centrumgebied, bouw van een school of herinrichting van een knooppunt. U vindt ze onder de bijbehorende locaties. Op deze manier houden we u op de hoogte van nieuws en achtergronden.

 • Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen

  Op deze pagina ziet u een actueel overzicht van de wegwerkzaamheden en wegafsluitingen binnen de gemeente. Ook vindt u hier meer informatie over wegwerkzaamheden in provincie Overijssel.

 • IceBear

  IceBear Steenwijk B.V. (IceBear) is een bedrijf aan de Dolderweg 40 in Steenwijk. Het bedrijf produceert groene energie in een biomassa-installatie. Daarnaast maakt IceBear - vanaf begin 2022 - palletblokken.

 • Berichten over uw Buurt

  Bent u 25 jaar of ouder? Heeft u een e-mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan ontvangt u vanaf juni 2024 maximaal 1 keer per week een e-mail van Overheid.nl met Berichten over uw Buurt. Zo laat de overheid u weten wat er speelt in uw eigen buurt.