Leefomgeving

 • Afval

  Op deze pagina hebben we informatie over afvalinzameling, huishoudelijk afval en zwerfafval op een rij gezet.

 • Hond uitlaten

  Steenwijkerland is een prachtige gemeente met veel trotse hondenbezitters. Wilt u meer weten over het uitlaten van uw hond? Waar moet u uw hond aanlijnen en waar vindt u de hondenlosloopterreinen? Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

 • Melding doen

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Is er afval gedumpt? Of is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals een gat in de weg? Meld het ons meteen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Wij laten u binnen 5 werkdagen weten wat wij met uw melding doen.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met Meldpunt Overijssel.

 • Plaagdieren en ongedierte

  Hier leest u hoe wij omgaan met plaagdieren zoals de roek en de eikenprocessierups. Ook vindt u hier informatie over ongedierte en bijvoorbeeld marterachtigen en muskusratten.

 • Toezicht en handhaving

  De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van Toezicht en Handhaving. Door medewerkers van de gemeente wordt regelmatig in de gemeente gecontroleerd of iemand zijn verantwoording neemt en op de juiste manier de gestelde regels naleeft.

 • Veiligheid

  De gemeente werkt samen met de politie, de brandweer, het Openbaar Ministerie en vele andere partners aan veiligheid. Maar de belangrijkste schakel als het om veiligheid gaat dat bent u! Lees wat u zélf kunt doen voor een veiliger Steenwijkerland.

 • Oud en nieuw

  Lees wat de regels zijn voor vuurwerk, carbidschieten, oudejaarshuisjes en wensballonnen.

 • Verkeer en vervoer

  Hier vindt u informatie over parkeren, verkeersveiligheid, gladheidbestrijding, gehandicaptenparkeerplaatsen, verkeersmaatregelen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Water en riolering

  Niet alleen boven de grond is de gemeente actief met het onderhoud van bruggen en sloten, onder de grond liggen honderden kilometers riolering die ook goed onderhouden moeten worden. Op deze pagina vindt u informatie over water en het riool in onze gemeente.

 • Wegen, groen en spelen

  Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inrichten, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onze ambitie is dat inwoners zich thuis voelen in de openbare ruimte. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het beheer en onderhoud van groen, wegen en speelplekken.

 • Werk in uitvoering

  Op deze pagina hebben we alle werkzaamheden in de openbare ruimte voor u op een rijtje gezet. Of het nu gaat om wegwerkzaamheden of projecten in uitvoering zoals rioolvervanging of de herinrichting van een gebied. U vindt ze onder de bijbehorende rubrieken. Op deze manier houden we u op de hoogte van nieuws en achtergronden.

 • Laden en lossen loswal Kerkweg Giethoorn

  Wilt u mechanisch laden/lossen (met een kraan of zelflader) aan/op de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn? Dan moet u dit minimaal 2 werkdagen voor het laden/lossen melden bij de gemeente. Het is ook mogelijk om handmatig te laden en te lossen.