IceBear

IceBear Steenwijk B.V. (IceBear) is een bedrijf aan de Dolderweg 40 in Steenwijk. Het bedrijf produceert groene energie in een biomassa-installatie. Daarnaast maakt IceBear - vanaf begin 2022 - palletblokken. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van afvalhout.

De omgeving van IceBear ervaart overlast. Hierbij gaat het om geluid en stof. Bij de gemeente en bij de Omgevingsdienst IJsselland zijn hierover meldingen en klachten binnengekomen. Dat was reden om onderzoek te laten doen door de Omgevingsdienst. 

De uitkomsten van het onderzoek liggen er. Op basis van die uitkomsten komen er vervolgstappen. Deze vervolgstappen richten zich op het verminderen van de overlast die de omgeving ervaart en het wegnemen van zorgen. 

Op 24 november 2022 is in De Meenthe een informatieavond gehouden voor omwonenden. Hierbij zijn veel vragen gesteld. De omwonenden en ondernemers hebben een brief ontvangen met een overzicht van de vragen en de antwoorden en een verslag van deze avond. Op deze pagina vindt u een overzicht van de vragen en de antwoorden en het verslag.
 

Vervolgstappen na collegebesluit van 8 november 2022

Op 8 november 2022 heeft het college van B&W een besluit genomen over de vervolgstappen. Deze zijn:    

  • De gemeente legt maatwerkvoorschriften op aan IceBear. Deze voorschriften zijn bedoeld om de hoeveelheid geluid, stof en formaldehyde (een schadelijke stof) te verminderen. Ook krijgen we daardoor meer inzicht in welke en hoeveel materialen opgeslagen zijn voor de biomassacentrale. 
  • De gemeente gaat over deze maatwerkvoorschriften in gesprek met IceBear. We bespreken dan ook hoe de ervaren overlast op korte termijn (verder) kan worden beperkt.
  • IceBear moet de maatwerkvoorschriften nakomen. 
  • We laten opnieuw geluids- en stofmetingen doen om te kijken of de uitgevoerde maatregelen inderdaad helpen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld ook om de stoffilters die IceBear in november 2022 heeft geplaatst. Blijkt uit de metingen dat de norm wordt overschreden, dan gaat de gemeente handhaven. 
  • We laten aanvullend onderzoek doen naar o.a. de luchtkwaliteit waaronder formaldehyde. We willen zeker weten dat er geen effecten zijn voor de gezondheid.
  • Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de productie van palletblokken en naar de biomassacentrale.

Besluit inzake overlast IceBear (pdf, 85KB)
Bijlage a - advies Oosterveen & de GrootTAUW, conclusies en adviezen (pdf, 10.150KB)
Bijlage b - Advies GGD (pdf, 1.644KB)
Bijlage c - brief 7 juli 2022 (pdf, 12.041KB)
Bijlage e - Advies ODIJ Vakgroep luchtemissie (pdf, 2.591KB)
Bijlage f - Advies ODIJ Vakgroep Geluid (pdf, 806KB)
Bijlage g - Advies ODRA Emissiemetingen IceBear (pdf, 8.336KB)
Bijlage h - Rapportage Emissiemetingen ELM (namens IceBear, d.d. 2 augustus 2022) (pdf, 15.943KB)

Veelgestelde vragen en antwoorden

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden (pdf, 223KB) over de inloopavond van IceBear op 24 november 2022.

Informatieavond IceBear 24 november 2022

Op 24 november 2022 was er een informatieavond over IceBear in de Meenthe. Omwonenden hebben hiervoor thuis een brief ontvangen. Het verslag van deze avond (pdf, 364KB) vindt u hier. Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden voor meer informatie.


Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u bij ons terecht.

Voor klachten en meldingen (over geluid en stof) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland, via telefoonnummer 088 525 1050 of Meldpunt@ODIJsseland.nl
U kunt een mail sturen naar info@steenwijkerland.nl (met als onderwerp: IceBear). Bellen kan ook: telefoonnummer 14 0521.