IceBear

IceBear Steenwijk B.V. (IceBear) is een bedrijf aan de Dolderweg 40 in Steenwijk. Het bedrijf produceert groene energie in een biomassa-installatie. Daarnaast maakt IceBear - vanaf begin 2022 - palletblokken.

De omgeving van IceBear ervaart overlast van stof en geluid. Bij de gemeente en bij de Omgevingsdienst IJsselland zijn hierover meldingen en klachten binnengekomen. 

De inzet van de gemeente is om de overlast te verminderen en zorgen weg te nemen. Daarom is er onderzoek gedaan door de Omgevingsdienst. Vervolgens zijn er in februari van 2023 nieuwe en uitgebreide metingen gedaan naar de uitstoot van stof, formaldehyde, geur en geluid. Uit deze metingen blijkt dat IceBear de normen overschrijdt. Daarom heeft het college van B&W op 8 juni 2023 besloten een handhavingstraject te starten. 

Op deze pagina vindt u onder Nieuws de laatste ontwikkelingen. 

Nieuws

Gemeente gaat handhavend optreden tegen IceBear

We gaan handhaven. Die conclusie trekt het college van B&W nadat recentelijk de uitkomsten bekend werden van de metingen die zijn gedaan bij het bedrijf IceBear in Steenwijk. Uit die meetresultaten blijkt dat het bedrijf op meerdere onderdelen de normen overschrijdt.

De uitkomsten van de nieuwe metingen en de stappen die het college gaat zetten, zijn gedeeld met de klachtencommissie en de gemeenteraad. Bewoners en ondernemers in de omgeving van IceBear krijgen binnen enkele dagen een brief thuis met een toelichting. Ook worden zij uitgenodigd voor een informatieavond. 

In februari 2023 is gestart met het doen van nieuwe en uitgebreide metingen bij IceBear. Daarbij werd de uitstoot van formaldehyde, stof, geur en geluid gemeten. 

Uitkomsten metingen leiden tot handhaving 

Onlangs werd het eindrapport over de nieuwe metingen door de Omgevingsdienst opgeleverd. En ook nu zijn de uitkomsten beoordeeld door advies- en ingenieursbureau TAUW en de GGD. 

IceBear is op 2 onderdelen vergunningplichtig

Uit nieuw juridisch advies dat het college heeft ingewonnen, blijkt dat IceBear op 2 onderdelen vergunningplichtig is. Dat wijkt af van eerdere adviezen die er op dit gebied lagen en die uitgingen van een meldingsplicht. 

Gemeente organiseert informatieavond

Zowel de klachtencommissie als de gemeenteraad zijn inmiddels bijgepraat over de uitkomsten van de nieuwe metingen en het handhavingstraject dat het college gaat starten. De omgeving wordt binnenkort per brief geïnformeerd. Ook worden zij uitgenodigd voor een informatieavond. Op die avond komt er een verdere toelichting op de meetresultaten en het handhavingstraject. 

Lees het hele bericht 'Gemeente gaat handhavend optreden tegen IceBear'.
 

Overige berichten

Meldingsplicht voor IceBear 
Nieuwe en uitgebreide metingen – stof, geur en formaldehyde 

Collegebesluit over vervolgstappen 8 november 2022

Op 8 november 2022 heeft het college van B&W een besluit genomen over de vervolgstappen. Deze zijn:    

  • De gemeente legt maatwerkvoorschriften op aan IceBear. Deze voorschriften zijn bedoeld om de hoeveelheid geluid, stof en formaldehyde (een schadelijke stof) te verminderen. Ook krijgen we daardoor meer inzicht in welke en hoeveel materialen opgeslagen zijn voor de biomassacentrale. 
  • De gemeente gaat over deze maatwerkvoorschriften in gesprek met IceBear. We bespreken dan ook hoe de ervaren overlast op korte termijn (verder) kan worden beperkt.
  • IceBear moet de maatwerkvoorschriften nakomen. 
  • We laten opnieuw geluids- en stofmetingen doen om te kijken of de uitgevoerde maatregelen inderdaad helpen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld ook om de stoffilters die IceBear in november 2022 heeft geplaatst. Blijkt uit de metingen dat de norm wordt overschreden, dan gaat de gemeente handhaven. 
  • We laten aanvullend onderzoek doen naar o.a. de luchtkwaliteit waaronder formaldehyde. We willen zeker weten dat er geen effecten zijn voor de gezondheid.
  • Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de productie van palletblokken en naar de biomassacentrale.

Besluit inzake overlast IceBear (pdf, 85KB)
Bijlage a - advies Oosterveen & de GrootTAUW, conclusies en adviezen (pdf, 10.150KB)
Bijlage b - Advies GGD (pdf, 1.644KB)
Bijlage c - brief 7 juli 2022 (pdf, 12.041KB)
Bijlage e - Advies ODIJ Vakgroep luchtemissie (pdf, 2.591KB)
Bijlage f - Advies ODIJ Vakgroep Geluid (pdf, 806KB)
Bijlage g - Advies ODRA Emissiemetingen IceBear (pdf, 8.336KB)
Bijlage h - Rapportage Emissiemetingen ELM (namens IceBear, d.d. 2 augustus 2022) (pdf, 15.943KB)

Informatieavond IceBear 24 november 2022

Verslag

Op 24 november 2022 was er een informatieavond over IceBear in de Meenthe. Omwonenden hebben hiervoor thuis een brief ontvangen. Het verslag van deze avond (pdf, 364KB) vindt u hier. Bekijk ook de vragen en antwoorden voor meer informatie.

Vragen en antwoorden

Bekijk hier de vragen die tijdens de informatieavond op 24 november 2022 zijn gesteld en de antwoorden (pdf, 223KB) daarop. 

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u bij ons terecht.

Voor klachten en meldingen (over geluid en stof) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland, via telefoonnummer 088 525 1050 of Meldpunt@ODIJsselland.nl.
U kunt een mail sturen naar info@steenwijkerland.nl (met als onderwerp: IceBear). Bellen kan ook: telefoonnummer 14 0521.