IceBear

IceBear Steenwijk B.V. (IceBear) is een bedrijf aan de Dolderweg 40 in Steenwijk. Het bedrijf produceert groene energie in een biomassa-installatie. Daarnaast maakt IceBear - vanaf begin 2022 - palletblokken.

De omgeving van IceBear ervaart overlast van stof en geluid. Bij de gemeente en bij de Omgevingsdienst IJsselland zijn hierover meldingen en klachten binnengekomen. 

De inzet van de gemeente is om de overlast te verminderen en zorgen weg te nemen. Daarom is er onderzoek gedaan door de Omgevingsdienst. Vervolgens zijn er in februari van 2023 nieuwe en uitgebreide metingen gedaan naar de uitstoot van stof, formaldehyde, geur en geluid. Uit deze metingen blijkt dat IceBear de normen overschrijdt. Daarom heeft het college van B&W op 8 juni 2023 besloten een handhavingstraject te starten. 

Op deze pagina vindt u onder Nieuws de laatste ontwikkelingen. 

Informatieavonden

Op 24 november 2022 en op 22 juni 2023 hebben er informatieavonden plaatsgevonden over IceBear in de Meenthe. Omwonenden hebben hierover afzonderlijk brieven ontvangen.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u bij ons terecht.

Voor klachten en meldingen (over geluid en stof) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland, via telefoonnummer 088 525 1050 of Meldpunt@ODIJsselland.nl.
U kunt een mail sturen naar info@steenwijkerland.nl (met als onderwerp: IceBear). Bellen kan ook: telefoonnummer 14 0521.