Informatie over voorgenomen gaswinning Eesveen

Het college van B&W van Steenwijkerland heeft, samen met de gemeente Westerveld, een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State ingediend om te voorkomen dat er binnenkort meer gas kan worden gewonnen bij Eesveen. Op woensdag 12 september 2018 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de gaswinning Eesveen en omgeving en daarbij het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

Vermilion is overgegaan tot het winnen van gas uit de tweede winput in Eesveen. De beroepsprocedure loopt nog. De behandeling bij de Raad van State is nog niet bekend.

Bijlagen