Laden en lossen loswal Kerkweg Giethoorn

Wilt u mechanisch laden en lossen (met een kraan of zelflader) aan/op de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn? Dan moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Er is een maximum gesteld aan het aantal laad- en losactiviteiten. De gemeente is daarom verplicht om deze activiteiten te registreren. Als het maximum is bereikt, mag er niet meer worden geladen en gelost aan de loswal Kerkweg in Giethoorn. Het is ook mogelijk om handmatig te laden en te lossen.

Voorwaarden handmatig laden en lossen

  • Laden en lossen mag alleen tussen 7.00 en 19.00 uur
  • Er mag maximaal 1 ponton aanmeren en vertrekken.

Voorwaarden mechanisch laden en lossen

  • Mechanisch laden en lossen is alleen toegestaan als u dit vooraf gemeld heeft bij de gemeente.
  • Mechanisch laden en lossen mag alleen tussen 7.00 en 19.00 uur.
  • Laden en lossen met een kraan of zelflader mag maximaal 1 uur duren. *
  • Er mag maximaal 1 ponton aanmeren en vertrekken.

* Laadt en lost u langer dan de maximum aangegeven tijd? Dan gelden de activiteiten als 2 keer (of meer) laden/lossen, afhankelijk van hoe lang de activiteiten duren.

Meer informatie over de voorwaarden en voorschriften vindt u in de documenten bij ‘gerelateerde informatie’ (onderaan deze pagina).

Melding doen

U kunt een melding doen via het meldingsformulier laden en lossen loswal Kerkweg Giethoorn. U kunt de melding ook telefonisch doorgeven via het nummer 14 0521.

Waarom melden?

Naast de belangen van de ondernemers, wil de gemeente ook rekening houden met de belangen van omwonenden. Daarom heeft het college van B&W een omgevingsvergunning verleend waarin een maximum is gesteld aan het aantal laad- en losactiviteiten bij de loswal. Op die manier wil de gemeente de overlast beperken die omwonenden van het laden en lossen ondervinden. Om het aantal laad- en losmomenten niet te overschrijden, registreert de gemeente deze activiteiten. Er mag maximaal 52 keer per jaar geladen en gelost worden met een kraan of zelflader.

Vragen

Voor meer informatie over het doen van een melding in verband met het laden en lossen aan/op de loswal Kerkweg te Giethoorn kunt u contact opnemen met de gemeente Steenwijkerland 14 0521.