Melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Is er afval gedumpt? Of is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals een gat in de weg? Meld het ons meteen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. 

U kunt online een melding doen.

Spoedeisende meldingen

Heeft u problemen met uw riool? Is er door storm een boom op de weg beland? Ligt er olie op de weg? Voor spoedeisende meldingen kunt bellen met 14 0521. Ook na sluitingstijd en in het weekend. 

Bladkorven

Jaarlijks plaatsen we rond november op diverse plekken in de gemeente bladkorven. Wilt u weten waar de bladkorven worden geplaatst of heeft u andere vragen? Bekijk dan de pagina over bladkorven. Is uw bladkorf vol of ligt er veel blad op uw stoep? Doe dan een melding.

Lantaarnpaal kapot

Via de website van Van Gelder (LMS) kunt u doorgeven dat er een lantaarnpaal kapot is. Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder zorgt ervoor dat storingen binnen 10 werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.

Fiets gevonden of verloren

Heeft u een (kapotte) fiets gevonden? Of bent u uw fiets verloren? Dan kunt u dit melden via de website verloren of gevonden

Schade aan fiets- en wandelnetwerk

MarketingOost Routenetwerken voert het onderhoud van het fiets- en wandelnetwerk in Weerribben-Wieden uit. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren, is MarketingOost Routenetwerken onder meer afhankelijk van meldingen van de gebruikers. Bijvoorbeeld bij een omgevallen routepaaltje of een beschadigd informatiepaneel.

Ontdekt u, of iemand van uw bezoekers, schade aan het netwerk, dan kunt u dit doorgeven via het Meldpunt routes.

Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u online een klacht indienen.

Overlast van bedrijven

Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJsselland.