Overlast van bedrijven

Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met Meldpunt Overijssel.

Melding doen

Weet u waar de overlast vandaan komt? Neem dan eerst zelf contact op met het bedrijf om dit te melden. Als de overlast blijft bestaan of als niet duidelijk is waar de overlast vandaan komt, neem dan contact op met Meldpunt Overijssel. Dat kan telefonisch via het nummer 038 - 499 88 99. Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/loket/meldpunt-overijssel

Milieuvergunning of Activiteitenbesluit

Bedrijven hebben een milieuvergunning of vallen onder het zogenaamde Activiteitenbesluit. Hierin staan voorschriften waaraan het bedrijf moet voldoen. Het komt voor dat overlast ervaren wordt, maar dat het bedrijf toch voldoet aan de voorschriften.