Overlast van bedrijven

Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJsselland.

Melding doen

Weet u waar de overlast vandaan komt? Neem dan eerst zelf contact op met het bedrijf om dit te melden. Als de overlast blijft bestaan of als niet duidelijk is waar de overlast vandaan komt, neem dan contact op met Omgevingsdienst IJsselland. Kijk voor meer informatie op www.odijsselland.nl.

Milieuvergunning of Activiteitenbesluit

Bedrijven hebben een milieuvergunning of vallen onder het zogenaamde Activiteitenbesluit. Hierin staan voorschriften waaraan het bedrijf moet voldoen. Het komt voor dat overlast ervaren wordt, maar dat het bedrijf toch voldoet aan de voorschriften.