Dynamisch Parkeren

dynamisch parkeren Giethoorn nieuw_2

Nieuws

Sinds november 2020 is het Dynamisch Parkeersysteem klaar voor gebruik. In 2021 is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid parkeerplaatsen die beschikbaar is voor bewoners en hoe de bezetting daarvan is. Op een aantal locaties in Giethoorn staat de leefbaarheid onder druk, doordat toeristen in Giethoorn parkeren op plekken die juist voor bewoners beschikbaar moeten zijn. Om die reden werken we samen met inwoners aan oplossingen om het parkeren voor bewoners beter te beschermen. Inmiddels is gestart met het voeren van gesprekken per woongebied. Uit de gesprekken met de bewoners uit zowel Noord (Appensteeg en Kloostersteeg) als Zuid (Frensensteeg, Petersteeg en Maaiensteeg) blijk dat het beschermen van parkeren voor bewoners goed ontvangen wordt. Door de aanwezigen is veel input geleverd om een goed beeld te krijgen van de parkeervraag en mogelijke oplossingen. Op basis van deze informatie komen we tot de conclusie dat vooral in de Kloostersteeg en de Frensensteeg extra parkeercapaciteit voor bewoners gewenst is. Op dit moment werken we aan een oplossing hiervoor. Daarbij gaat het om de aanleg van extra parkeerplaatsen voor bewoners en het anders inrichten van bestaande parkeervoorzieningen zodat de ruimte efficiënter gebruikt kan worden. Voor alle aanpassingen geldt dat we zorgvuldig te werk gaan om het landschap te beschermen.

Voor het parkeren rondom het centrum en bijvoorbeeld Kerkweg en Molenweg geldt dat deze meegaan in het Toekomstbeeld Gieterse Polder. Zie hiervoor het onderwerp Gieterse Polder.

Waarom

In 2018 is besloten om in Giethoorn een dynamisch parkeersysteem aan te leggen. Eerder was alleen het totaal aantal parkeerplaatsen te zien. Met het nieuwe systeem zijn de actueel beschikbare parkeerplaatsen te zien. Dat levert voordelen op. Door actuele informatie komen bezoekers beter en sneller op de juiste parkeerplek. Met name in het toeristenseizoen zijn er knelpunten in de beschikbare parkeerplaatsen, zowel voor bewoners als voor bezoekers.

Wanneer

In 2020 is gestart met een proef in het centrum van Giethoorn. De proef ging over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van parkeerplekken op de gemeentelijke parkeerplaats P1. De resultaten van de proef waren succesvol. Het parkeersysteem is in november 2020 in gebruik genomen. In 2021 deden we onderzoek naar de hoeveelheid parkeerplaatsen die beschikbaar is voor bewoners en hoe de bezetting daarvan is. Het onderzoek leidt tot een aantal uitgangspunten:

  • We hebben goede regels en de juiste borden nodig, anders kunnen we niet handhaven;
  • In principe is er in Giethoorn voldoende parkeercapaciteit voor bewoners en bezoekers. Wellicht moet de parkeercapaciteit wel op een aantal plaatsen uitgebreid worden;
  • We gaan meer onderscheid maken in bewoners- en bezoekersparkeren. Met andere woorden: we moeten bewoners- en bezoekersparkeren niet mengen in een aantal bewonersgebieden;
  • Een parkeervergunning is een effectief middel om bovenstaande te bereiken. Bewoners geven duidelijk aan dat ze de kosten van de parkeeroverlast veroorzaakt door bezoekers niet willen betalen. Dit bleek onder andere uit de enquête die afgelopen zomer in de Ketstraat is uitgevoerd;
  • Per bewonersgebied is maatwerk nodig. Daarvoor is afstemming met direct betrokkenen nodig;
  • Een dynamische bewegwijzering maakt zeker onderdeel uit van het parkeervraagstuk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Nico Veenstra. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via nico.veenstra@steenwijkerland.nl. Via de nieuwsbrief Giethoorn houden we u ook op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Nieuwsarchief