Stookontheffing

Als u vuur wilt stoken, heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Dit wordt een stookontheffing genoemd.

Aanvragen

Er zijn 3 soorten stookontheffingen: voor vreugdevuren, riet- en maaiafval en snoei- en tuinafval.
U kunt de ontheffing online aanvragen.

Stookontheffing aanvragen of verlengen

Of maak een afspraak om een stookontheffing aan te vragen.

Meesturen/meenemen

De volgende stukken moet u digitaal bijvoegen (uploaden) of meenemen bij uw aanvraag:

  • Een situatietekening van de stooklocatie
  • Als planten of hout door ziekte zijn/is aangetast een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst
  • Kadastrale gegevens

Vreugdevuren

Wilt u een vreugdevuur met traditionele achtergrond, bijvoorbeeld een paasvuur, houden? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. De ontheffing voor een vreugdevuur is 1 of 2 dagen geldig.

Let bij paasvuren ook op de Wet natuurbescherming voor de uitstof van stikstof en bescherming van dieren en planten. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Overijssel

Riet- en maaiafval

De ontheffing voor het verbranden van riet- en maaiafval is specifiek bedoeld voor riettelers in de Wieden en Weerribben. De ontheffingen worden voor het merendeel verleend aan pachters van rietland in overleg met Natuurmonumenten (Wieden) en Staatsbosheer (Weerribben). We kunnen niet van tevoren aangeven hoe lang de ontheffing geldig is. Dit overleggen we ieder jaar met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Snoei- en tuinafval

Wilt u snoei- en tuinafval in het buitengebied of van door ziekte aangetast hout verbranden? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing voor snoei- en tuinafval is geldig tot einde van het kalenderjaar.

Wanneer krijg ik bericht?

Als een aanvraag voldoet aan de voorwaarden wordt deze binnen 4 weken na aanvraag verleend.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Zie ook

Routekaart minimaliseren zomerbranden maaiafval

Of download deze routekaart:
Routekaart minimaliseren zomerbranden maaiafval (pdf, 710 KB)