Red een leven in uw buurt!

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten met reanimeren en het aansluiten van een AED redt levens. Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren heet HartslagNu. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen 2 ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd.

HartslagNu

Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren heet HartslagNu. HartslagNu is van de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door stichting Hartslag voor Nederland. HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen 2 ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app.

De reanimatie door burgerhulpverleners en het toedienen van een schok met een AED, een automatische externe defibrillator, zijn van levensbelang. In Steenwijkerland zijn veel AED’s aanwezig.

Kunt u reanimeren? Via www.hartslagnu.nl kunt u zich aanmelden voor het hulpverleningsnetwerk.

Wilt u leren reanimeren? Diverse organisaties zoals het Rode Kruis of de Hartstichting bieden een reanimatiecursus aan.

AED’s

Een AED wordt gebruikt om een persoon met een hartstilstand een schok toe te dienen. Zo wordt de overlevingskans na een hartstilstand vergroot. Op de website aed.rodekruis.nl kunt u zien op welke locaties u een AED in Steenwijkerland kunt vinden.

Eigenaar van een AED?

Bezit u of uw bedrijf een AED? Meld deze dan aan via de website aed.rodekruis.nl Dan kunnen burgerhulpverleners deze snel inzetten om bij een persoon met een hartstilstand een schok toe te dienen. Aan de inzet van een AED voor een slachtoffer met een hartstilstand zijn kosten verbonden voor een eventuele reset, batterij en nieuwe elektrodes. Deze kosten worden meestal vergoed via de zorgverzekering van het slachtoffer.