Verkeer en vervoer

Hier vindt u informatie over parkeren, verkeersveiligheid, gladheidbestrijding, gehandicaptenparkeerplaatsen, verkeersmaatregelen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Onderhoud asfaltwegen Steenwijkerland 2020

  22 september 2020

  Van 29 juni tot en met 22 juli 2020 wordt op diverse locaties onderhoud uitgevoerd aan de asfaltwegen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid met borden. Ook worden verkeersregelaars ingezet.

 • Wat vindt u van de concept Strategische Mobiliteitsvisie?

  27 maart 2020

  De Strategische Mobiliteitsvisie ‘Steenwijkerland duurzaam in beweging’ is in concept klaar. Het stuk ligt ter inzage. Dat betekent dat u het stuk in het gemeentehuis kunt inzien en ook online kunt bekijken. Ook kunt u erop reageren. Op donderdag 5 maart en woensdag 11 maart 2020 zijn er van 17.00 tot 20.30 uur inloopavonden over de Strategische Mobiliteitsvisie in het gemeentehuis (Vendelweg 1 in Steenwijk). Tijdens deze inloopavonden kunt u om een toelichting vragen. U bent van harte welkom.

 • Verkeersveiligheid

  Op deze pagina leest u wat we doen voor de verkeersveiligheid op scholen en in uw buurt.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over een route die afwijkt van de wegen die daarvoor speciaal zijn aangewezen, bijvoorbeeld voor laden en lossen? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden toestemming ofwel ontheffing krijgen van de gemeente.

 • Parkeren in Steenwijkerland

  Rond de historische centra van Steenwijk, Giethoorn, Blokzijl en Vollenhove zijn diverse parkeerterreinen aangelegd.

 • Parkeerontheffing aanvragen

  Voor de blauwe zone kunt u een dagontheffing aanvragen als u langer dan 2 uur wilt parkeren. Woont u in de binnenstad? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een parkeerontheffing aanvragen.

 • Ontheffing voetgangerszone binnenstad Steenwijk

  01 augustus 2019

  Woont of werkt u in de binnenstad en wilt u met de auto/bedrijfswagen bij uw woning/winkel komen om te laden/lossen? Dan kunt u een transponder aanvragen voor bediening van de Pollers. Daarnaast heeft u voor het autogebruik in het voetgangersgebied een ontheffing voetgangerszone binnenstad Steenwijk nodig.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente. Een keuringsarts bepaalt of u voldoet aan de voorwaarden.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente. Een gehandicaptenparkeerplaats wordt in de buurt van uw huis geplaatst en alleen u mag uw auto daar neerzetten. Wij plaatsen een bord met het kenteken van uw auto.

 • Openbaar vervoer in Steenwijkerland

  Op weg naar, vanuit en binnen Steenwijkerland. Ons uitgangspunt is: voldoende, toegankelijk en comfortabel openbaar vervoer voor iedereen.

 • Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

  Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Neem dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.