Wanneer wordt er gestrooid?

Via Twitter en Facebook melden we wanneer de strooiploeg uitrukt. Volg ons voor de meest actuele informatie!

Zodra de strooiwagens vertrekken, melden we dit. Als u ons volgt via Twitter en Facebook krijgt u de meest actuele informatie.

De beslissing voor de start van een strooiactie ligt bij de strooileider van dienst. Op basis van het gladheidmeldsysteem, de weersvoorspelling via het weerbureau en de eigen waarneming besluit de strooileider of en wanneer een strooiactie moet worden opgestart.

Om wintergladheid met succes te kunnen bestrijden, is het van belang een goed inzicht te hebben in de wijze waarop en de omstandigheden waaronder deze gladheid kan ontstaan. Bij alle soorten wintergladheid speelt de temperatuur van het wegdek een essentiële rol. Voor het ontstaan van wintergladheid moet worden voldaan aan twee voorwaarden: op het wegdek is een vorm van vocht aanwezig en de wegdektemperatuur ligt onder het vriespunt.