Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Neem dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.

U kunt online een tijdelijke verkeersmaatregel voor gemeentelijke wegen aanvragen bij de gemeente.

Tijdelijke verkeersmaatregel voor gemeentelijke wegen aanvragen

Benodigde stukken

  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij u aangeeft welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.

Als de maatregel langer duurt dan 4 maanden moet er een verkeersbesluit genomen worden, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Indienings- en behandelingstermijn

Uw aanvraag moet minimaal 4 weken voor de geplande (gedeeltelijke) wegafsluiting bij de gemeente bekend te zijn. Deze tijd is nodig voor de procedure en de mogelijkheid om de maatregel tijdig te kunnen publiceren.

Het is van groot belang dat de hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance en brandweer op tijd weten dat er sprake is van een wegafsluiting, zodat zij hun route daar op kunnen aanpassen. Ook is het openbaar vervoer gebaat bij goede informatie.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.