Verkeersveiligheid in de buurt

Een onderdeel van prettig wonen in de buurt is hoe bewoners de verkeersveiligheid in de buurt ervaren. Op deze pagina vindt u informatie over verkeersveiligheid in de buurt.

Snel optrekkende auto’s, scooters die veel lawaai maken kunnen bewoners het gevoel geven dat de straat onveilig is. In dat geval wordt vaak aan de gemeente gevraagd om drempels aan te leggen of andere snelheidsremmende maatregelen te treffen.

Als gemeente gaan we hier zeer terughoudend mee om. Het is onmogelijk om elke weg zo in te richten dat elke automobilist zich aan de snelheid houdt en bovendien geven verkeersmaatregelen vaak ook overlast. Belangrijk is dat u in de buurt rondvraagt of er meer mensen die zijn die de straat als onveilig ervaren. Als dat zo is, kunt u dit signaal afgeven aan het plaatselijk belang/de wijkvereniging in uw wijk en/of samen met hen nadenken over acties op straat om de verkeersveiligheid bij de weggebruikers onder de aandacht te brengen.

Veelgestelde vragen over verkeersveiligheid in de buurt