Verkeersveiligheid op scholen

Op deze pagina vindt u informatie over verkeerseducatie en verkeersprojecten op de basisscholen.

Verkeerseducatie is een verplicht vak op de basisschool. Maar verkeerseducatie is niet alleen een taak van school, ouders spelen ook een belangrijke rol.

School en ouders kunnen sámen werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen. School kan ouders actief betrekken door informatie over de verkeerslessen met de ouders te delen of door een ouderavond over verkeer te organiseren. En ouders kunnen als verkeersouder (vrijwilliger) op school actief zijn. Een verkeersouder ondersteunt leerkrachten bij de verkeerslessen en -projecten. Ook stimuleren ze andere ouders om betrokken te zijn bij de uitvoering van verkeersprojecten en onveilige verkeerssituaties rond de school aan te pakken. Kijk voor meer informatie en de voordelen van een verkeersouder op school, op de website van VVN.

Op een aantal scholen in onze gemeente zijn verkeersbrigadiers actief die kinderen helpen met veilig oversteken. Dit zijn vrijwilligers, ouders en leerlingen van groep 7/8. Zij krijgen een (wettelijk verplichte) opleiding van de politie en worden door de gemeente aangesteld.

Verkeerseducatieprojecten

De gemeente biedt diverse verkeerseducatieprojecten aan, mede mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Overijssel. Bij de uitvoering van de projecten werken we samen met VVN Steenwijkerland, de plaatselijk afdeling van VVN.

  • Basisschool: Jong Leren in het verkeer, MONO (op de fiets? even niets!), ANWB Streetwise, Veilig met (landbouw)verkeer, Dode Hoek project, Op Voeten en fietsen, Verkeersexamen (theorie en praktijk)
  • Voortgezet onderwijs: GO MONO, Fietscontroles, Fiets4Safe, Veilig uit Veilig thuiskomen, Verkeerslab
  • Senioren: Fietsveiligheidstraining, Rijbewijs op herhaling, Scootmobieltraining
  • Algemeen: Fietsverlichtingscampagne, Verkeersveiligheidstraining (slipcursus)

Meer informatie

Meer informatie over verkeersveiligheid vindt u ook op de website van VVN en VVN Steenwijkerland.

Zie ook

Verkeersexamen op basisscholen 2023
Evaluatie Verkeerseducatie Steenwijkerland