Bladkorven

Op deze pagina vindt u informatie vinden over bladkorven.

Waar en wanneer worden de bladkorven geplaatst

Elk jaarplaatsen we rond november op verschillende plekken in de gemeente bladkorven. We zetten deze bladkorven op plaatsen waar veel blad van gemeentelijke bomen in tuinen valt. Valt er gemeentelijk blad in uw tuin? Dan kunt u dit in de bladkorf doen.

De bladkorven staan op plaatsen waar veel bomen van de gemeente staan. In het overzicht kunt u zien waar de bladkorven staan bij u in de buurt.

Hebben bomen al hun blad laten vallen? Dan halen we de bladkorven weg. Deze plaatsen we daarna op plekken waar bomen staan die pas aan het einde van de herfst het blad laten vallen. Zo verzamelen we zoveel mogelijk blad.

Regels voor het gebruik van bladkorven

Voor het gebruik van een bladkorf hebben we een aantal regels:

  • Bladkorven zijn alleen voor blad van bomen, niet voor takken en ander snoeiafval. Een aantal dagen per jaar kunt u gratis grof tuinafval brengen naar het milieubrengstation van ROVA in Steenwijk. Op de website van ROVA ziet u wanneer dit in de gemeente Steenwijkerland kan;
  • Bladkorven worden elke week op donderdag of vrijdag geleegd. Is een korf eerder vol, dan kunt u dit doorgeven via telefoonnummer 14 0521;
  • Bij diefstal, misbruik of expres aangerichte schade halen we de bladkorf weg en zetten we geen nieuwe terug. Alle beschikbare korven zijn namelijk al geplaatst.

Blad als bodemverbeteraar

Het blad dat we verzamelen zetten we om in compost (mest). We gebruiken het opnieuw in onze plantsoenen. Daarom is het belangrijk dat er alleen blad in de bladkorven zit.

In de winter is blad in tuinen en plantsoenen een prettige plek voor bijvoorbeeld egels en insecten. Ook is blad een goede bodemverbeteraar. Het blad vormt een laag op de grond, het bedekt de bodem. Hierdoor groeit onkruid niet. Het zorgt voor bodemleven en de grond droogt minder snel uit.

Zelf bladcompost maken

Bladcompost maakt u in een bak van gaas. Sla vier palen in de grond en span rondom gaas op een schaduwrijke plek in de tuin. Verzamel het blad in de bak. Druk de bladeren goed aan. Dek ze daarna af met bijvoorbeeld een stuk oud tapijt. Verzwaar met stenen tegen het wegwaaien. In het voorjaar gebruikt u het verteerde blad dan als compost en/of grondverbeteraar in de tuin.

Veelgestelde vragen

Ik vroeg vorig jaar een bladkorf aan. Wat gebeurde er met mijn aanvraag?

We hebben alle aanvragen en meldingen over extra bladkorven bekeken. Het kan zijn dat u deze heeft aangevraagd, maar dat we deze niet voor de deur plaatsen. Er is goed gekeken naar de meest geschikte plek voor een bladkorf in elke buurt. 

Waar kan ik een bladkorf aanvragen? 

U kunt een bladkorf aanvragen door een mail te sturen naar info@steenwijkerland.nl. We leggen alle verzoeken bij elkaar en bekijken deze voor de herfst van het volgende jaar.

Wanneer wordt de bladkorf geleegd?

We legen de bladkorven als de korf vol is. Onze chauffeurs rijden op donderdag of vrijdag langs de korven.

Wanneer worden de bulten met bladafval opgehaald?

Heeft u blad verzameld en op een bult aangeboden in uw straat? Dan nemen we deze bult blad mee in de route. U kunt ook een melding doen en doorgeven dat u een bult blad heeft verzameld.

Er ligt veel blad op de stoep van gemeentelijke bomen op de stoep. Wanneer wordt er geveegd?

Samen met de NoordWestGroep vegen we elke dag. Het is niet mogelijk om aan te geven op welke dag we in welke straat zijn. Ligt er veel blad op uw stoep en zorgt dit voor gevaarlijke situaties? Doe dan een melding. U kunt ook bellen naar de gemeente via 14 0521. Plekken met veel blad vegen we vaker. We kunnen niet voorkomen dat er blad op de stoep ligt. 

Mijn tuin ligt vol met blad van gemeentelijke bomen. Ruimen jullie dit op?

De gemeente onderhoudt geen tuinen van inwoners of bedrijven. U bent als eigenaar van uw tuin zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin. Het blad van de gemeentelijke bomen kunt u kwijt in de bladkorf die bij u in de buurt staat.