Wegen, groen en spelen

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inrichten, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onze ambitie is dat inwoners zich thuis voelen in de openbare ruimte. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het beheer en onderhoud van groen, wegen en speelplekken.

In het Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte (pdf, 802 kb) is voor de openbare ruimte in Steenwijkerland het onderhoudsniveau beschreven. Het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen van de Noordwestgroep. De Noordwestgroep maait de gazons, houden de plantsoen schoon, reinigen verkeersborden en bankjes en bestrijden onkruid op verharding. Zij doen dit op basis van een beeldbestek. Dit houdt in dat alles moet voldoen aan een afgesproken beeldkwaliteit.

Bermen en sloten
Tussen de verschillende kernen in Steenwijkerland liggen veel wegen. Langs deze wegen ligt ongeveer 250 hectare bermen en ongeveer 400 km sloten. Deze bermen worden in juni en september gemaaid. De gemeentelijke sloten worden tussen half september en begin november schoongemaakt.

Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Mankementen aan en in de openbare ruimte kunt u doorgeven via het formulier melding doen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over wegen, bermen en openbare verlichting

Veelgestelde vragen over bomen, gras en plantsoenen

Veelgestelde vragen over het onderhoud van speelplekken en speeltoestellen