Veelgestelde vragen over bomen, gras en plantsoenen

 1. Hoe vaak wordt het gazon gemaaid?
 2. Wanneer worden de bermen gemaaid?
 3. Wanneer worden de hagen gesnoeid?
 4. Het gemeentelijk plantsoen wordt niet onderhouden. Wat nu?
 5. Er groeien struiken over de weg of over het trottoir. Wat kan ik doen?
 6. Wat doet de gemeente aan onderhoud bij bomen?
 7. Ik heb last van blad, vruchten, schaduw van een gemeentelijke boom. Wat kan ik doen?
 8. Waar en wanneer worden bladkorven geplaatst?

 

 1. Hoe vaak wordt het gazon gemaaid?

  Het gazon in de gemeente Steenwijkerland wordt op beeldkwaliteit "basis” onderhouden; dit betekent dat het gras niet hoger dan 7 cm mag zijn. Bij obstakels (bomen, verkeersborden, bankjes) mag het gras niet hoger zijn dan 17 cm. Als het gras in de gazons niet aan deze eisen voldoet, meldt u dit dan via het formulier melding doen.

  terug naar boven

 2. Wanneer worden de bermen gemaaid?

  De bermen worden twee keer per jaar gemaaid; de eerste maaironde vindt plaats in juni, de tweede ronde start in september.

  terug naar boven

 3. Wanneer worden de hagen gesnoeid?

  Hagen in gemeentelijk beheer worden op beeldkwaliteit "basis" onderhouden. In het "Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte" (pagina 16) is met afbeeldingen weergegeven hoe dat eruit ziet. Voldoet een haag niet aan het beeld dan kunt u een melding doen via het formulier melding doen.

  terug naar boven

 4. Het gemeentelijk plantsoen wordt niet onderhouden. Wat nu?

  Dit kunt u doorgeven via het formulier melding doen. Wij komen kijken en nemen, indien noodzakelijk, maatregelen.

  terug naar boven

 5. Er groeien struiken over de weg of over het trottoir. Wat kan ik doen?

  Als de struiken hinderlijk over de weg of rottoir groeien dan kunt u dit doorgeven via het formulier melding doen. Wij komen kijken en nemen, indien noodzakelijk, maatregelen.

  terug naar boven

 6. Wat doet de gemeente aan onderhoud bij bomen?

  Als gemeente zijn we eigenaar van de bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat de gemeente deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is.

  Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Op basis van deze controle stellen we het snoeiprogramma voor de bomen op. Bomen waarbij gebreken zijn aangetroffen, merken we aan als risico-boom. Deze risico-bomen inspecteren we jaarlijks. De inspecties doen we zelf, het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgers.

  Op de pagina boombeheer leest u actuele informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden, zoals het inspecteren en snoeien van bomen.

  terug naar boven

 7. Ik heb last van blad, vruchten, schaduw van een gemeentelijke boom. Wat kan ik doen?

  De gemeente Steenwijkerland kapt geen bomen vanwege bladval, vruchtval of schaduwwerking.

  terug naar boven

 8. Waar en wanneer worden bladkorven geplaatst?

  In oktober plaatsen we weer op diverse plekken in de gemeente bladkorven. We zetten deze bladkorven op locaties waar blad van gemeentelijke bomen in tuinen valt. U kunt deze bladeren dan verzamelen en in de bladkorf kwijt. 

  Waar staan de bladkorven
  Elk jaar staan de beschikbare bladkorven op locaties die we vooraf in beeld hebben gebracht. Op basis van de ervaringen van vorig jaren hebben we een aantal locaties gewijzigd. In het overzicht kunt u zien waar de bladkorven staan. 

  Bladkorven bij bomen die al het blad al hebben laten vallen, halen we weg en plaatsen we op locaties waar bomen staan die pas aan het einde van de herfst het blad laten vallen. Op deze manier is het mogelijk om zoveel mogelijk blad te verzamelen.

  Op een aantal plekken is het mogelijk om het afgevallen blad naar bijvoorbeeld een bosperceel of singel te brengen. Ook die staan in het overzicht. We vragen u om het blad op die plekken te verspreiden en er geen bult van te maken.

  Wat zijn de spelregels
  Voor het gebruik van een bladkorf hebben we een aantal spelregels:
  -    Bladkorven zijn alleen bestemd voor blad van (gemeentelijke) bomen, niet voor takken en ander snoeiafval;
  -    Bladkorven worden elke week op donderdag of vrijdag geleegd. Is een korf eerder vol, dan kunt u dit doorgeven via telefoonnummer 14 0521; 
  -    Bij diefstal, misbruik of vandalisme halen we de bladkorf weg en zetten we geen nieuwe terug. Alle beschikbare korven zijn namelijk al geplaatst. Wilt u een extra bladkorf, dan kunt u dat aangeven. Alle verzoeken worden gebundeld en bekijken we voor de herfst van 2021. 

  Gratis grof tuinafval dagen in 2020
  Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november kunt u als inwoner van onze gemeente gratis grof tuinafval brengen naar het milieubrengstation van ROVA in Steenwijk.

  Mooi spul dat blad! 
  Alle blad dat we verzamelen in de bladkorven zetten we om in compost en wordt zo opnieuw gebruikt in onze plantsoenen. Daarom is het belangrijk dat er alleen blad in de bladkorven zit. 

  Blad in tuinen en plantsoenen vormen in de winter een welkome plek voor bijvoorbeeld egels en insecten. Ook is blad een goede bodemverbeteraar. Het blad vormt dan een laag van (organisch) materiaal op de grond, waardoor de bodem geheel bedekt wordt. Het voorkomt onkruidgroei, het stimuleert het bodemleven en de grond droogt minder snel uit in droge perioden. 

  Zelf bladcompost maken
  Bladcompost kan gemaakt worden in een bak van gaas. Sla vier palen in de grond en span rondom gaas op een schaduwrijke plek in de tuin. Verzamel het blad in de bak. Druk de bladeren goed aan, dek ze vervolgens af met bijvoorbeeld een stuk oud tapijt en verzwaar met stenen tegen het wegwaaien. In het voorjaar kan het verteerde blad als compost en/of grondverbeteraar gebruikt worden in de tuin. 

  terug naar boven