Leerlingenvervoer

U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind als uw kind niet zelfstandig naar school kan. Bijvoorbeeld door een handicap. Ook kan uw kind hier soms gebruik van maken als de school ver weg is.

Vergoeding leerlingenvervoer 

U kunt een vergoeding voor het leerlingenvervoer van uw kind krijgen als uw kind:

  • een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap heeft
  • een school bezoekt in verband met uw levensovertuiging die verder ligt dan 6 kilometer
  • naar een school gaat voor speciaal (basis)onderwijs

Aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier leerlingenvervoer. U moet voor elk schooljaar een nieuwe aanvraag doen.

Eigen bijdrage

Als uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer kan het zijn dat u daarvoor een eigen bijdrage moet betalen.