Leerplicht / voorkomen schooluitval

Alle gemeenten moeten toezien op de naleving van de Leerplichtwet. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat alle leerplichtige kinderen (van 5 tot 18 jaar) die in de gemeente wonen, ook daadwerkelijk naar school gaan.

Recht op onderwijs    

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Uw kind mag naar school als het 4 jaar is. Na de vijfde verjaardag van uw kind, is uw kind verplicht om naar school te gaan. U moet uw kind zelf inschrijven bij een school. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar, die geen startkwalificatie (Mbo niveau 2, Havo- of Vwo-diploma) hebben, geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat zij verplicht zijn om dagonderwijs te volgen. Een combinatie van leren en werken is ook mogelijk met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Vanaf de dag dat jongeren 18 jaar zijn, vallen zij niet meer onder de leerplicht of kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie kunnen een beroep doen op hulp en/of begeleiding van de jongerenadviseur Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van het Werkplein.

Toezicht houden en hulp verlenen

Leerplichtambtenaren controleren of ieder leerplichtig kind naar school gaat en nemen maatregelen als dit niet zo is. De leerplichtambtenaren geven informatie, advies en hulp aan scholen, maar ook aan leerlingen en ouders/ verzorgers.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen voorkomen schooluitval

  • Geralda Miggels
  • Hesmé Naberman

Contactpersonen leerplicht

  • Geralda Miggels
  • Marleen Heinen

Bovenstaande contactpersonen zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0521.

Meer informatie over de Leerplichtwet

Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht en op www.lerenwerktwel.nl.