Volwasseneneducatie

In onze gemeente zijn drie Regionale Opleidingscentra (ROC) actief. Het betreft hier:

Volwasseneneducatie is bedoeld voor volwassenen die cursussen willen volgen op het gebied van sociale redzaamheid en professionele redzaamheid. Ook inburgering wordt via deze ROC aangeboden. Het cursusaanbod is te vinden op de website's.