Inburgeren

 • Ceremonie voor nieuwe Nederlanders

  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor de ceremonie voor nieuwe Nederlanders: de zogenaamde naturalisatieceremonie. Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, in de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba, dan wel de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. U heeft vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

 • Inburgeren in uw gemeente

  De inburgering via gemeenten is per 1 januari 2013 komen te vervallen. U moet zelf inburgeren en zelf het inburgeringsexamen regelen.

 • Nederlander worden

  U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.