Inburgeren in uw gemeente

De inburgering via gemeenten is per 1 januari 2013 komen te vervallen. U moet zelf inburgeren en zelf het inburgeringsexamen regelen.

Inburgeren

Inburgeren helpt u bij het leven in Nederland. Bij boodschappen doen, werken en omgaan met andere mensen. Dat gaat makkelijker als u de taal kent en als kennis heeft van de Nederlandse samenleving. Om in te burgeren moet u examen doen.

Wel of niet inburgeren

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In die brief staat of u verplicht bent om in te burgeren. In de brief staat ook wanneer u ingeburgerd moet zijn.

Op tijd inburgeren

Zorg ervoor dat u op tijd inburgert. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Doet u dit niet op tijd? Dan kunt u een boete krijgen. Ook kan het gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Kosten

De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen moet u zelf betalen. Bij DUO kunt u geld lenen voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen. Dat geld betaalt u later met rente terug aan DUO.

Meer informatie