Gezondheidsverklaring

Wilt u een rijbewijs aanvragen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een gezondheidsverklaring (voorheen eigen verklaring) nodig heeft. Een gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over uw gezondheid.

Aanvragen

U kunt online een gezondheidsverklaring invullen via het CBR.  Alleen mensen van 75 jaar en ouder kunnen ook een papieren gezondheidsverklaring aanvragen. Dit kan via de webshop van het CBR. Zij kunnen ook een afspraak maken om een papieren gezondheidsverklaring aan te vragen bij de gemeente.

Vraag op tijd aan

Begin 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt met het vernieuwingstraject. Het kan namelijk gebeuren dat het CBR u naar een medisch specialist moet verwijzen. Daar kunnen de wachttijden uiteenlopen. Houd er dus rekening mee dat de procedure voor een medische keuring geruime tijd in beslag kan nemen.

Wanneer u (na een eventuele keuring) geschikt bent bevonden, krijgt u hiervan bericht van het CBR. Pas dan kunt u het rijbewijs (of de categorie-uitbreiding) bij uw gemeente aanvragen.

Redenen om een gezondheidsverklaring aan te vragen

Een gezondheidsverklaring heeft u nodig bij:

  • de omwisseling van een buitenlands rijbewijs. Kijk op de website van het CBR voor meer informatie
  • vernieuwing voor mensen met een medische indicatie die jonger zijn dan 75 jaar
  • een rijbewijs met beperkte geldigheid (minder dan 10 jaar)
  • tussentijdse wijzigingen in de gezondheid voor mensen die jonger zijn dan 75 jaar
  • eerste aanvraag rijbewijs C, CE, D of DE
  • vernieuwing rijbewijs C en/of D
  • mensen die 75 jaar zijn en/of worden op de dag dat hun rijbewijs verloopt
  • een trekkerrijbewijs

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken om een gezondheidsverklaring aan te vragen. Bekijk onze openingstijden.

Kosten

€ 44,50
Ook aan een keuring door een arts zijn kosten verbonden.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.