Sport en bewegen

Wat is ons sportbeleid? Welke sportaccommodaties zijn er? U vindt het hier.

 • Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord

  09 oktober 2020

  Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat in het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. De inhoud hebben we met elkaar bepaald.

 • Beweegteam - Buurtwerkers Sport

  Sinds 1 januari 2018 maken Sandra Lampe, Harmen Woudenberg en Karin Rijkelijkhuizen, tot nu toe bekend onder de naam Beweegteam, als Buurtwerkers Sport onderdeel uit van de nieuwe welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop. U kunt bij hen terecht met vragen over ondersteuning, gezondheid, relaties, welzijn en zorg. Daarnaast zetten zij zich in voor het stimuleren van sport, bewegen en gezond gedrag.

 • Sportaccommodaties

  In de gemeente Steenwijkerland zijn verschillende sportaccommodaties.

 • Fondsen

  Elk kind moet de kans krijgen om mee te kunnen doen. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld aan sport, muziekles of toneel. Dat is ook belangrijk voor kinderen uit gezinnen die weinig geld hebben. Wist u dat er speciaal daarvoor een aantal regelingen zijn waar u als ouders gebruik van kunt maken?

 • Bijdrage voor sportactiviteiten

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten zoals een lidmaatschap van een (sport)vereniging.

 • Sportkampioenen van 2019 uit Steenwijkerland gezocht!

  22 november 2019

  Ieder jaar zetten we onze sportkampioenen in het zonnetje. Dat doen we tijdens de Sportverkiezingen. Natuurlijk willen we geen kampioenen over het hoofd zien. En daarom doen we deze oproep: kent u een sporter die in 2019 een bijzondere prestatie heeft verricht? Geef het aan ons door!

 • Subsidie voor verenigingen

 • Sportstimuleringsprojecten voor de jeugd

  Jeugd in beweging! De gemeente Steenwijkerland zet in op sportstimulering. Dit doen we door een aantal projecten te ondersteunen en door de inzet van het beweegteam.

 • Sport

  Wat is ons sportbeleid? Welke sportaccommodaties zijn er? U vindt het hier.