Sport en bewegen

Wat is ons sportbeleid? Welke sportaccommodaties zijn er? U vindt het hier.

 • Op weg naar een Steenwijkerlands Sportakkoord

  19 juli 2019

  Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord. De inhoud bepalen we met elkaar.

 • Beweegteam - Buurtwerkers Sport

  Sinds 1 januari 2018 maken Sandra Lampe, Harmen Woudenberg en Karin Rijkelijkhuizen, tot nu toe bekend onder de naam Beweegteam, als Buurtwerkers Sport onderdeel uit van de nieuwe welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop. U kunt bij hen terecht met vragen over ondersteuning, gezondheid, relaties, welzijn en zorg. Daarnaast zetten zij zich in voor het stimuleren van sport, bewegen en gezond gedrag.

 • Sportaccommodaties

  Verspreid over de gemeente Steenwijkerland liggen diverse sportaccommodaties. De gemeentelijke accommodaties zijn opgenomen in onderstaande overzichten.

 • Fondsen

  Elk kind moet de kans krijgen om mee te kunnen doen. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld aan sport, muziekles of toneel. Dat is ook belangrijk voor kinderen uit gezinnen die weinig geld hebben. Wist u dat er speciaal daarvoor een aantal regelingen zijn waar u als ouders gebruik van kunt maken?

 • Bijdrage voor sportactiviteiten

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten zoals een lidmaatschap van een (sport)vereniging.

 • Subsidie voor verenigingen

 • Meldpunt kampioenen

  Kent u iemand die een bijzondere prestatie op sportgebied heeft geleverd? Meld het op het ‘meldpunt kampioenen’.

 • Nieuwsbrieven sportverenigingen Steenwijkerland

  De gemeente Steenwijkerland brengt samen met Sociaal Werk de Kop 6 keer per jaar een nieuwsbrief uit voor sportorganisaties. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Of heeft u een interessant item of iets waar u trots op bent en waar u graag wat over wilt vertellen in de nieuwsbrief? Mail dan naar: k.rijkelijkhuizen@sociaalwerkdekop.nl of bel Karin op 0521-745080.

 • Sportstimuleringsprojecten voor de jeugd

  Jeugd in beweging! De gemeente Steenwijkerland zet in op sportstimulering. Dit doen we door een aantal projecten te ondersteunen en door de inzet van het beweegteam.