Beleid

Op deze pagina vindt u onze beleidsdocumenten over sport en bewegen.

 • De voorzet

  pdf, 1MB

  Wat vinden we belangrijk op het gebied van sport en bewegen? Welke trends en ontwikkelingen zien we in de sport in zijn algemeen én voor Steenwijkerland in het bijzonder? Wat hebben we geleerd vanuit eerdere projecten? Het antwoord op die vragen heeft geleid tot 'de voorzet'. Uitgangspunten waarvan we zeggen: dát is de basis voor ons sport- en beweegbeleid.

 • Het Wedstrijdplan

  pdf, 933kB

  Op basis van de voorzet hebben we, samen met inwoners en organisaties, bepaald wat de speerpunten de komende jaren voor Steenwijkerland zijn op het gebied van sport en bewegen. Dit hebben we vastgelegd in het Wedstrijdplan. Ons sport- en beweegbeleid voor de komende jaren.

 • Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord 2020 & 2021

  31 december 2020, pdf, 499kB

  Begin 2020 is het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord opgesteld, samen met (sport)organisaties en inwoners. In het sportakkoord staan afspraken over wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van sport en bewegen. Belangrijkste doel is inwoners stimuleren tot (meer) bewegen. De acties zijn uitgewerkt in een aantal thema’s, waar een aanvoerder de kar trekt.