Bijdragen voor inwoners

Wilt u meedoen aan sport of zwemles, maar heeft u een laag inkomen? Er zijn een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

  • Jeugdfonds Sport

    Het Jeugdfonds Sport betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding).

  • Zwemfonds

    Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Met dit fonds kunnen kinderen diploma A en B halen.

  • Nieuw: het Volwassenenfonds

    Bent u 18 jaar of ouder en kunt u door financiële omstandigheden niet meedoen aan activiteiten in onze gemeente? Dan is er het Volwassenenfonds. U kunt een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld de lidmaatschap van een sportvereniging of een abonnement voor de zwembad. De bijdrage is maximaal € 160,- per persoon per jaar.