Fondsen

Elk kind moet de kans krijgen om mee te kunnen doen. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld aan sport, muziekles of toneel. Dat is ook belangrijk voor kinderen uit gezinnen die weinig geld hebben. Wist u dat er speciaal daarvoor een aantal regelingen zijn waar u als ouders gebruik van kunt maken?

  • Jeugdfonds Sport

    Het Jeugdfonds Sport betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding).

  • Zwemfonds

    Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Met dit fonds kunnen kinderen diploma A en B halen.

  • Jeugdfonds cultuur

    Met een bijdrage uit dit fonds kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance.