Sportstimuleringsprojecten voor de jeugd

Jeugd in beweging! De gemeente Steenwijkerland zet in op sportstimulering. Dit doen we door een aantal projecten te ondersteunen en door de inzet van het beweegteam.

Xtra gym (Motorische Remedial Teaching) 

Bewegen, sporten, gymmen en buiten spelen is goed voor kinderen en hoort bij hun ontwikkeling. Veel kinderen vinden gym en buiten spelen fijn om te doen, maar dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige jongens en meisjes zijn niet zo lenig of handig als hun leeftijdgenoten en vinden de gymles of buitenspelen dan ook helemaal niet zo leuk.
Door verschillende oorzaken kunnen kinderen te maken hebben met een bewegingsachterstand. Meestal is het bewegingsaanbod in de gymles of de sportvereniging niet afgestemd op kinderen die minder goed mee kunnen komen. Deze groep dreigt daarom tussen wal en schip te vallen, terwijl het ook voor hen goed is om samen met anderen in beweging te zijn. Voor deze kinderen is XtraGym ontwikkeld.

Wat is XtraGym

Dit zijn bijzondere gymnastieklessen, ook wel Motorische Remedial Teaching (MRT) genoemd. De leerkracht kijkt tijdens de lessen naar de manier waarop een kind beweegt en hoe ver het kind in zijn motorische ontwikkeling is.

Voor wie

XtraGym is bedoeld voor kinderen die in de les bewegingsonderwijs moeilijk mee kunnen komen. Ze zijn minder handig dan andere kinderen, bijvoorbeeld met huppelen, klimmen of een bal vangen. Of kinderen die angstig zijn tijdens bewegingssituaties.

Doel

• Het verkleinen van motorische achterstanden
• Kinderen meer zelfvertrouwen geven in bewegen en sporten
• Plezier krijgen in het meedoen aan bewegingsactiviteiten

 

Club Xtra

Bij Club Xtra kan uw kind ook terecht na MRT (Motorische Remedial Teaching). Het is een sportief stapje verder.
Het uiteindelijke doel is dat de kinderen voldoende vaardigheden beheersen om aansluiting te vinden bij een sportvereniging. Club Extra helpt dan ook bij het zoeken naar een geschikte vereniging.

Plezier voorop!

Plezier staat voorop bij Club Extra. Ons motto is dat kinderen bewegen leuk moeten vinden, voordat ze kunnen leren! Daarnaast probeert de deskundige leiding altijd eerst aan te sluiten bij wat het kind wèl kan. In kleine groepen van maximaal 10 kinderen worden de activiteiten zo aangeboden dat kinderen vaak aan de beurt komen en op hun eigen niveau kunnen deelnemen. Het niveau van de kinderen wordt spelenderwijs verbeterd door activiteiten 'stapje voor stapje' moeilijker te maken. Als kinderen hun achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten hebben ingelopen, kunnen ze eventueel lid worden een sportvereniging. In overleg met de lesgever kan gekeken worden welke sport passend is.

Xtra gym en Club Xtra worden aangeboden in Sint Jansklooster en Steenwijk.

Voor vragen kunt u contact opnemen via h.woudenberg@sociaalwerkdekop.nl