Jong leren bewegen

We willen dat alle kinderen goed leren bewegen. Dat ze weer én meer buitenspelen. Dat ze het leuk vinden om te sporten. En dat ze als ze wat achterblijven, zo vroeg mogelijk ondersteuning krijgen.

Voor dit resultaat gaan we in 2023

 • Dagelijks wordt meer bewogen op 8 scholen en locaties van voorschoolse opvang
 • Verbeteren van de kwaliteit van gymlessen op 8 scholen
 • In beeld brengen en verbeteren van de motorische vaardigheden van de jongste groepen op 6 scholen
 • Meer dan 1000 kinderen kennis laten maken met een divers sport- en cultuuraanbod in Steenwijkerland
 • Extra aandacht voor veelzijdig bewegen tijdens trainingen bij 5 sportclubs

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

 • Juniorcoaches opleiden voor pleinspelen en stimuleren van het gebruik van het pauzebeweegpakket op scholen
 • Achterstanden in de ontwikkeling van de motoriek verminderen bij kinderen in de basisschool leeftijd (MRT)
 • Het ondersteunen van groepsleerkrachten bij gymlessen door middel van coaching en beschikbaar stellen van een vakwerkplan bewegingsonderwijs
 • Opzetten en implementeren van een leerlingvolgsysteem samen met het onderwijs
 • Stimuleren en begeleiden van scholen bij het implementeren van bewegend leren tijdens schooltijd
 • Organiseren van schoolsportdagen in samenwerking met sportclubs
 • Uitvoeren van Sjors Sportief & Creatief
 • Starten pilot veelzijdig bewegen binnen de training bij sportclubs
 • Pedagogisch medewerkers ondersteunen bij het implementeren van meer bewegen en aandacht voor het ontwikkelen van motorische vaardigheden binnen de voorschoolse opvang